Opetusvierailijaksi ulkomaiseen yliopistoon -

täyttämättä jääneet opetusvierailut ovat nyt haettavissa!

Opetusvierailut ovat suomalaisten yliopistojen opettajien ja tutkijoiden pitämiä Suomen kieleen tai kulttuuriin liittyviä intensiivikursseja. Opetushallitus järjestää opetusvierailuja sellaisiin ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria.

Opetusvierailujen tarkoituksena on täydentää ulkomaisten yliopistojen tarjoamaa Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ja samalla edistää suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen opettaja- ja tutkijakunnan kansainvälistä verkostoitumista.

Millaisia kursseja?

Opetusvierailun aiheen ja ajankohdan määrittelee vastaanottava ulkomaisen yliopiston laitos omien tarpeidensa mukaan. Vierailijan pitämä kurssi on sovitettu opiskelijoiden opinto-ohjelmaan sekä paikallisiin tutkintovaatimuksiin.

Opetusjakso kestää 5–10 päivää, joiden aikana luento-opetusta on 12–25 tuntia. (Tunnin pituus on 45 minuuttia.) Opetusjaksoon voi sisältyä ennakkotehtäviä sekä lopputentti tai lopputyö.

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa vierailuun liittyvästä opetuksesta olisi suomeksi. Opetuskieli voi joskus myös olla muu kuin suomi, mikäli vastaanottava laitos pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Vierailija ja vastaanottavan laitoksen Suomen kielen ja kulttuurin opettaja sopivat yhdessä opetusvierailun yksityiskohdista kuten kurssin sisällöstä, toteutustavasta, ajankohdasta, kestosta yms.

Kuka voi hakea?

Suomalaisten yliopistojen (sekä myös Kotuksen) opetus- ja tutkimushenkilökunta.

Rahaliikenteen hoitaa vierailijan yliopisto (tai Kotus). Hakijan tulee selvittää jo ennen hakemuksen jättämistä laitoksen johtajalta, että järjestely sopii laitokselle. Ks. alempana kohta Kustannukset.

Miten opetusvierailijaksi haetaan?

Samalla hakemuksella voi ilmoittaa kiinnostuksensa useampaa kurssia kohtaan. Opetusvierailijana voi kuitenkin luennoida enintään kaksi kurssia vuodessa. Mikäli hakija kutsutaan useampaan opetuspisteeseen, tulee hänen valita tästä joukosta enintään kaksi.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse Opetushallituksen yhteyshenkilölle, ks. alla. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 31.1.2019.

Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan ansioluettelo.

Hakulomake (doc)

Opetushallituksesta vierailijoiden hakemukset lähetetään vastaanottavan ulkomaisen yliopiston laitokselle lopullista valintaa varten. Mikäli hakijoita on useita, tehdään Opetushallituksessa jo esivalintaa.

Kustannukset

Opetushallitus ei maksa palkkiota ja muita korvauksia suoraan vierailijalle vaan myöntää laitoksen käyttöön määrärahan opetusvierailun toteuttamista varten. Laitos hoitaa rahaliikenteen (maksaa luennoitsijalle palkkion, matkakulut ym.) ja laskuttaa Opetushallitusta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Opetushallitus ei korvaa laitokselle erikseen tästä työstä.

Opetushallitus korvaa lähettävälle yliopistolle vierailusta aiheutuvat kulut: vierailijan opetuspalkkion, päivärahat ja matkakulut sekä eräissä poikkeustapauksissa myös majoituskulut. Majoituksen kustantaa pääsääntöisesti vastaanottava yliopisto.

Opetuspalkkio on korvaus opetusjakson suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opetuspalkkioon sisältyy varsinaisen opetuksen lisäksi oppimateriaalin valmistaminen sekä kuulustelujen tai harjoitustöiden korjaamiseen käytettävä aika.

Päivärahaa maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti matkustus- ja opetuspäiviltä. Matka tehdään valtion matkustussäännön mukaisesti edullisinta matkustustapaa käyttäen. Vierailuun voi sisältyä enintään yksi viikonloppu (tai esim. saapumispäivä sunnuntai, lähtöpäivä seuraava lauantai). Tavoitteena on, että vierailuun ei sisälly opetuksettomia päiviä.

Käytännön järjestelyt

Opetushallituksen yhteyshenkilö koordinoi vierailuja lähettävän suomalaisen ja vastaanottavan ulkomaisen laitoksen välillä.

Vierailija ja lähettävä laitos laativat Opetushallitukselle kustannusarvion viimeistään kuukautta ennen vierailua. Ohjeet ja lisätietoja vierailija saa Opetushallituksen yhteyshenkilöltä.

Matkajärjestelyt vierailija tekee itse.

Raportointi

Vierailija toimittaa pitämästään kurssista raportin Opetushallitukselle kahden kuukauden kuluessa vierailun päättymisestä.

Opetusvierailijan raportointiohje (pdf)

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot