Kokemuksia

Tutustu Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoitten ja opettajien kokemuksiin, paljon haastatteluja, gallupeja ja videoita Kokemuksia-sivuillamme.


Seattlessa Washingtonin yliopistossa Suomen kieltä ja kulttuuria opettanut Ilmari Ivaska kertoo työstään. Videon pituus: 1:56 min.

Opettajaksi ulkomaiseen yliopistoon

Avoimet tehtävät julistetaan hakuun vuosittain tammi-helmikuussa. Satunnaisesti tehtäviä voi tulla hakuun ympäri vuoden. Hakuilmoitus julkaistaan valtiolle.fi-sivustolla.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelijoina on OPH:n ja Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmän edustajia.

Haastattelujen tuloksena kullekin yliopistolle ehdotetaan muutamaa ehdokasta, jotka valitsijaraati on asettanut omaan paremmuusjärjestykseensä. Vastaanottava yliopisto tekee lopullisen valintapäätöksen yleensä 1.5. mennessä.


Palvelussuhde

Työsopimus tehdään sekä OPH:n että vastaanottavan yliopiston kanssa, ja sopimuksen enimmäisaika voi olla viisi vuotta. Molemmat osapuolet osallistuvat palkkauskustannuksiin.

Palvelussuhde-ehdoissa noudatetaan ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin vierailevien opettajien ohjesääntöä.

Ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin vierailevien opettajien ohjesääntö (pdf)

Lehtoriksi ulkomaiseen yliopistoon

Hakijoilta edellytetään

  • filosofian maisterin tutkintoa
  • vähintään aineopintoja tai cl-arvosanaa suomen kielessä, suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa tai itämerensuomalaisissa kielissä (yleinen linja) tai syventävät opinnot kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetussa suomen kielen oppiaineessa tai vastaavassa maisteriohjelmassa
  • opetuskokemusta
  • soveltuvaa kielitaitoa.

Vierailevan opettajan tulee hallita suomen kieli äidinkielisen tasoisesti. Jos hän on suorittanut tutkintonsa ulkomailla, hänen suomen opintojensa tulee vastata sisällöltään suomen kielen aine- tai syventäviä opintoja suomalaisessa yliopistossa.

Ansiona pidetään

  • suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoja
  • Suomen kirjallisuuden ja muiden kulttuuriaineiden opintoja
  • kokemusta suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksesta sekä yliopisto-opetuksesta.

Vastaanottava yliopisto voi myös esittää omia toivomuksiaan hakijan erikoisosaamisesta.

OPH:lla on tällä hetkellä lähetetty lehtori Arkangelissa, Bratislavassa, Budapestissä, Cluj-Napocassa, Debrecenissä, Pariisissa, Pekingissä, Petroskoissa, Poznanissa, Prahassa, Riiassa, Seattlessa, Szegedissä, Tallinnassa, Tartossa, Varsovassa ja Vilnassa.

Professoriksi ulkomaiseen yliopistoon

Opetushallituksella on tällä hetkellä vieraileva professori Varsovan yliopistossa.

Hakijoilta edellytetään

  • kulloisenkin tehtävän kannalta soveltuvaa tohtorin tutkintoa
  • yliopisto-opetuskokemusta
  • soveltuvaa kielitaitoa.

Joskus kelpoisuusvaatimuksena voi olla filosofian lisensiaatin tutkinto.

Lisätietoja antaa Krista Heikkilä | Yhteystiedot