SKK suomalaisille opettajille

Kuva: Johanna Kokkola

Suomalaisille opettajille ja tutkijoille

Suomalainen Suomen kielen ja kulttuurin opettaja tai tutkija voi hakea Opetushallituksen kautta lehtoriksi tai professoriksi ulkomaiseen yliopistoon. Vuosittain ulkomailla toimii noin 20 lehtoria ja yksi professori, jotka ovat työsuhteessa Opetushallitukseen.

Lisäksi Opetushallitus lähettää suomalaisten yliopistojen opettajia ja tutkijoita lyhyille opetusvierailuille sellaisiin ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria. Vuosittain opetusvierailuja järjestetään 10–15.