Suomalaiset yliopistot, joissa voi opiskella suomea

Alla on lueteltu suomalaisia yliopistoja, joissa voi opiskella Suomen kieltä ja kirjallisuutta sekä suomalais-ugrilaista kielentutkimusta, ja yliopistojen kielikeskuksia, joissa voi suorittaa suomi vieraana -kielenä kursseja.
Tutustu myös oppilaitosten avointen yliopistojen tarjontaan.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi