Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmä

Expertgrupp för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet
Advisory Group for Finnish Studies at Universities abroad

Puheenjohtaja / Ordförande / Chairman

Jarmo Jantunen
Professori, Jyväskylän yliopisto
Professor, Jyväskylä universitet
Professor, University of Jyväskylä

Jäsenet / Medlemmar / Members

Sisko Brunni
Yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto
Universitetslärare, Oulu universitet
University teacher, University of Oulu

Riho Grünthal
Professori, Helsingin yliopisto
Professor, Helsingfors universitet
Professor, University of Helsinki

Tapio Hokkanen
Yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Universitetslektor, Östra Finlands universitet
University lecturer, University of Eastern Finland

Saija Isomaa
Professori, Tampereen yliopisto
Professor, Tampere universitet
Professor, University of Tampere

Hanna Jokela
Yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Universitetslektor, Åbo universitet
University lecturer, University of Turku

Sirkku Latomaa
Lehtori, Tampereen yliopisto
Lektor, Tampere universitet
Lecturer, University of Tampere

Yrjö Lauranto
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Universitetslektor, Helsingfors universitet
University lecturer, University of Helsinki

Marko Pantermöller
Professori, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald
Professor, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald

Viola Parente-Čapková
Tutkija, Turun yliopisto
Forskare, Åbo universitet
Research Fellow, University of Turku

Minna Suni
Professori, Jyväskylän yliopisto
Professor, Jyväskylä universitet
Professor, University of Jyväskylä