Science without Borders

Science without Borders (Ciência sem fronteiras) on Brasilian valtion apurahaohjelma, jonka kautta tarkoitus on lähettää lähivuosina jopa 100 000 brasilialaista korkeakouluopiskelijaa ja tutkijaa ulkomaille.

CIMO vastaa Suomessa ohjelman opiskelijaliikkuvuudesta, Suomen Akatemia tutkijaliikkuvuudesta.

Ohjelman myötä suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat tarjota brasilialaiselle opiskelijalle mahdollisuuden maksimissaan kalenterivuoden pituiseen (12 kk) vaihtojaksoon Suomessa. Tutkintoon johtava koulutus ei kuulu SwB-ohjelman piiriin.

Painopisteenä ovat tekniikan ja luonnontieteiden alat.

Science without Borders -ohjelma kattaa brasilialaisten opiskelijoiden opintoihin liittyvät kulut eli asumisen, matkat ja mahdolliset lukukausimaksut jne.

Opintojen lisäksi myös harjoittelujaksojen tai kesäkurssien kustannukset katetaan ohjelmasta.

Tällä hetkellä ohjelma on toistaiseksi tauolla.

Hallinnointi ja toimeenpano

Brasiliassa ohjelmasta vastaavat Brasilian tiede- ja teknologianeuvosto CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ja opetusministeriön alainen tiede- ja tutkimusorganisaatio CAPES (Coordeneção de Aperfeiçoamento de Pessol de Nível Superior). CIMO on solminut CNPq:n kanssa sopimuksen (Memorandum of Understanding) loppuvuodesta 2012 ohjelman opiskelijaliikkuvuuden koordinoinnista Suomessa.

Suomessa Science without Borders -ohjelman toimeenpanoa tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorienneuvosto Arene ry, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen edustajat sekä CIMO. CIMO vastaa ryhmän puheenjohtajuudesta ja toimii sen sihteerinä.