Science without Borders

Ohjelma on toistaiseksi tauolla.

Science without Borders (Ciência sem fronteiras) on Brasilian valtion apurahaohjelma, jonka kautta tarkoitus on lähettää jopa 100 000 brasilialaista korkeakouluopiskelijaa ja tutkijaa ulkomaille.

CIMO on vastannut Suomessa ohjelman opiskelijaliikkuvuudesta, Suomen Akatemia tutkijaliikkuvuudesta.

Ohjelman myötä suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat tarjota brasilialaiselle opiskelijalle mahdollisuuden maksimissaan kalenterivuoden pituiseen (12 kk) vaihtojaksoon Suomessa. Tutkintoon johtava koulutus ei kuulu SwB-ohjelman piiriin.

Painopisteenä ovat olleet tekniikan ja luonnontieteiden alat.

Science without Borders -ohjelma on kattanut brasilialaisten opiskelijoiden opintoihin liittyvät kulut eli asumisen, matkat ja mahdolliset lukukausimaksut jne.

Opintojen lisäksi myös harjoittelujaksojen tai kesäkurssien kustannukset on katettu ohjelmasta.

Hallinnointi ja toimeenpano

Brasiliassa ohjelmasta vastaavat Brasilian tiede- ja teknologianeuvosto CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ja opetusministeriön alainen tiede- ja tutkimusorganisaatio CAPES (Coordeneção de Aperfeiçoamento de Pessol de Nível Superior). CIMO on solminut CNPq:n kanssa sopimuksen (Memorandum of Understanding) loppuvuodesta 2012 ohjelman opiskelijaliikkuvuuden koordinoinnista Suomessa.

Suomessa Science without Borders -ohjelman toimeenpanoa on tukenut ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorienneuvosto Arene ry, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen edustajat sekä CIMO. CIMO on vastannut ryhmän puheenjohtajuudesta ja toiminut sen sihteerinä.