Hanke- ja verkostoyhteistyö

Nordplus Pohjolan kielet -ohjelmassa tuetaan hanke- ja verkostoyhteistyötä erilaisiin pohjoismaisia kieliä edistäviin toimintoihin. Hankkeissa ja verkostoissa on oltava vähintään 2 osallistuvaa maata/itsehallintoaluetta, eli yksi koordinoiva taho ja vähintään yksi yhteistyökumppani.

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

  • opetusmenetelmät
  • yhteiset opetussuunnitelmat
  • tiedotustoiminta
  • tutkimushankkeet
  • konferenssit
  • kurssit
  • sanakirja- ja terminologiatyö
  • julkaisut
  • kieliteknologiset hankkeet
  • opetusmateriaalin kehittäminen ja julkaiseminen

Hanke- ja verkostotukea myönnetään korkeintaan 3 vuodeksi.

Ohjelmasta tuetaan myös ns. valmistelevia vierailuja, joilla suunnitellaan ja työstetään hankehakemuksia.

Esimerkkejä rahoitusta saaneista hankkeista esitteessä (2015, ruotsiksi)

Hankkeissa ja verkostoissa voi olla osallistujia Pohjolan ulkopuolisista maista, mutta näiden osallistujien kustannuksia ei ohjelmasta yleensä voida kattaa.