Muualla verkossa

Participating north2north institutions
Luettelo mahdollisista vaihtoyliopistoista Arktisen yliopiston verkkopalvelussa


Opiskelijalle

Opiskelijat hakevat n2n-vaihtojaksoja oman oppilaitoksensa ohjeistuksen mukaan. Hakuajat vaihtelevat korkeakoululittain ja sijoittuvat lokakuun ja helmikuun välille. north2north-ohjelmaan voivat hakea Arktisen yliopiston jäsenyliopistojen opiskelijat.

Arktisen yliopiston jäseniä Suomessa ovat

  • Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
  • Kajaanin, Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Vaihto-opintojen tulee liittyä pohjoisuuteen tai arktisuuteen. Vaihto voi kestää 3–12 kuukautta. Vaihtokohteena olevan oppilaitoksen tulee kuulua Arktiseen yliopistoon.

Pohjois-Amerikkalaiset oppilaitokset antavat vuosittain käyttöön tietyn määrän lukukausimaksuista vapauttavia waivereitä, jotka jaetaan pohjoismaisten oppilaitosten kesken.