Muualla verkossa

The University of the Arctic

Arktisen yliopiston sivut (englanniksi)

noprth2northSH_vaasa3816.jpg

Kuva: Satu Haavisto

north2north – opiskelijavaihtoa pohjoisilla alueilla

north2north -ohjelma tukee opiskelijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

Tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.

Ohjelmasta myönnetään

opiskelijavaihdon apurahoja

  • suomalaisille opiskelijoille, jotka hakevat vaihtoon ohjelmaan osallistuviin oppilaitoksiin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa
  • Venäjältä ja Pohjois-Amerikasta suomalaisiin oppilaitoksiin saapuville opiskelijoille.

lukukausimaksuvapautukseen oikeuttavia vaihtopaikkoja (nk. semester waiver’) pohjoisamerikkalaisiin oppilaitoksiin hakeville suomalaisille vaihto-opiskelijoille.

Apurahoja voivat hakea Arktisen yliopiston jäsenoppilaitosten opiskelijat. Opiskelijat hakevat n2n-vaihtoon oman oppilaitoksen kautta.

Arktisen yliopiston jäseniä ovat

  • Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot
  • Kajaanin, Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus