Hanke- ja verkostoyhteistyö Nordplus Junior -ohjelmassa

Nordplus Junior -hankeyhteistyön tavoitteena on pedagogisten ja didaktisten menetelmien kehittäminen. Hankkeiden tulee tarjota uusia näkökulmia aiheeseensa.

Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi

  • opetussuunnitelmien kehittämiseen
  • laadunvarmistukseen
  • hankkeiden tuloksista kertomiseen tai
  • uusien opetusmenetelmien kehittämiseen

Osallistujat määrittelevät yhdessä hankkeelle teeman, tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset. Suunnittelussa on otettava huomioon ohjelman tavoitteet.

Hankerahoitus edellyttää vähintään 3 yhteistyökumppania 3 eri maasta tai itsehallintoalueelta.

Norplus Junior -ohjelman verkostoyhteistyön tavoitteena on koulutuksen ja elinikäiseen oppimisen teemoihin liittyvä, pitkäaikainen yhteistyö osallistujien kesken.

Verkostotuki antaa kouluille mahdollisuuden pysyvien suhteiden luomiseen ja yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Yhteisen teeman käsittelemisen ja kokemusten vaihdon avulla voidaan päätyä uusiin ideoihin ja aloitteisiin. Tukea myönnetään mm.

  • kokouksiin, joissa luodaan ja kehitetään verkostoja
  • tiedotustoimintaan ja tuloksista kertomiseen

Koordinaattorina toimii oppilaitos

  • Sekä hanke- että verkostotukea myönnetään korkeintaan 3 v:lle.
  • Tuki kattaa 75 % kokonaiskustannuksista
  • Hakemuksesta ja myönnetystä tuesta vastaa koko sopimuskauden ajan osapuolten keskuudestaan valitsema koordinaattori.
  • Koordinaattoreina voivat toimia vain oppilaitokset.