Hakijalle

Vuoden 2019 hakuaika päättyy 1.2.2019.

Norplus Junior –ohjelman liikkuvuus, hanke- ja verkostoyhteistyötukea haettaessa hakemuksen tekee osapuolten keskuudestaan valitsema koordinaattori, joka myös vastaa myönnetystä tuesta koko sopimuskauden ajan.

Ohjelmien yhteisinä tavoitteena 2018-2022 on:

  • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä, sekä luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
  • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
  • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
  • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
  • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
  • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä

Yhteinen kehittäminen lähtee oppilaitosten omista tarpeista ja opetussuunnitelmista.

Koordinaattoreina voivat toimia vain oppilaitokset.

Liikkuvuushankkeissa (=vierailuissa ja vaihdoissa) mukana on oltava vähintään kaksi yhteistyökoulua kahdesta eri osallistujamaasta.

Hanke- ja verkostoyhteistyössä on oltava mukana vähintään 3 yhteistyökumppania 3 eri osallistujamaasta.

Osallistujien, joilla on erityistarpeita, kulut voidaan korvata 100 prosenttisesti. Tukea voi hakea myös normaalin hakuajan ulkopuolella. Hakemus lähetetään suoraan Nordplus Junior
-ohjelman päähallinnoijalle. Lääkärintodistus vaaditaan pääsääntöisesti. Ylimääräistä tukea voidaan myöntää esim. saattajalle, tulkille tms.

5.12.2018 pidetyn hakuneuvonnan esitys (pdf)