Nordplus-logo

aloitus_junior_480x262.jpg

Kuva: Siv B. Systad | Norplus

Nordplus Junior

Nordplus Junior on Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja opettajavaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä tukeva ohjelma. Ohjelmaan voivat osallistua päiväkodit, esi- ja peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskoulutusta ja taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset, sekä kouluopetuksen parissa toimivat organisaatiot.

Nordplus Junior -ohjelmamaat ovat Pohjoismaat, itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti, sekä Baltian maat.

Yhteistyö voi olla kahden tai useamman koulun välistä ja sen tavoitteena on edistää osallistujien aktiivista oppimista.

Ohjelman tavoitteina 2018-2022 on:

  • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä,
  • luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
  • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
  • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
  • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
  • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
  • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä

Osallistuvat oppilaitokset valitsevat keskuudestaan koordinaattorin, joka hakee tukea koko hankkeelle. Koordinaattori vastaa tuen hallinnoinnista koko sopimuskauden ajan.

Osallistujien, joilla on erityistarpeita, kulut voidaan korvata 100 prosenttisesti.

Nordplus Junior -ohjelman vuosibudjetti vuodelle 2019 on n. 3 miljoonaa euroa.