Katso myös

Nordplus-logo

aloitus_horisontal_480x262.jpg

Kuva: Siv B. Systad | Nordplus

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal -ohjelma yhdistää Nordplus Juniorin, Nordplus Korkeakoulutuksen ja Nordplus Aikuiskoulutuksen. Se mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön eri koulutustasojen ja sektoreiden välillä.

Ohjelmassa edistetään innovatiivisia, perinteiset aihepiirit ylittäviä hankkeita, maiden välistä elinikäiseen oppimiseen liittyvää yhteistyötä sekä innovatiivisia kielihankkeita.

Hakijoina voivat olla oppilaitokset, organisaatiot ja muut koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijat Pohjoismaissa, itsehallintoalueilla ja Baltian maissa. Hankkeille on eduksi, että mukana on toimijoita eri koulutustasoilta ja sektoreilta.

Toimintaan tulee osallistua vähintään 3 yhteistyökumppania 3 eri osallistujamaasta.

Nordplus Horisontal -ohjelmassa tuetaan mm.

  • työpajoja, seminaareja ja konferensseja
  • selvityksiä, tutkimuksia ja tilastohankkeita
  • hankkeita, joissa hyödynnetään koulutusalan tutkimustuloksia
  • kielten opiskeluun, opetus- ja käännösmateriaaliin liittyvää innovatiivista materiaalituotantoa
  • uusien kurssimoduulien kehittämistä uusien oppimis- ja opetusmenetelmien avulla
  • julkaisuja, tulosten levitystä ja kokemuksenvaihtoa koulutuksen alalta

Norplus Horisontal -ohjelman vuosibudjetti on n. 1 miljoonaa euroa.

Hanke- ja verkostoyhteistyö

Hankkeissa ja verkostoissa kuuluu olla vähintään 2 eri koulutustasoa ja kohderyhmää Nordplus-puiteohjelmasta (Nordplus Junior, Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus). Yhteistyö voi olla esimerkiksi korkeakoulujen ja peruskoulujen välistä tai aikuiskoulutuksen ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen välistä.

Hankkeissa ja verkostoissa voi olla osallistujia Pohjolan ja Baltian ulkopuolisista maista, mutta näiden osallistujien kustannuksia ei ohjelmasta voida kattaa.

Ohjelmassa ei tueta yksilöllistä oppilas- tai opettajaliikkuvuutta. Hankkeisiin liittyvä liikkuvuus kuuluu tietysti ohjelmatuen piiriin.

Horisontal-tuki kattaa 50 % hankekustannuksista.