Liikkuvuus Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmassa

Valmistelevat vierailut

Valmistelevan vierailun aikana suunnitellaan Nordplus Aikuiskoulutus -hanketta. Hanketta valmisteleva ryhmä voi saada tukea yhteen, enintään 5 päivää kestävään kokoukseen, joihin osallistuu enintään 2 henkilöä kustakin organisaatiosta. Tukea matkakuluihin saavat ainoastaan vierailevat organisaatiot (isäntäorganisaatio ei voi hakea tukea).

Aikuiskoulutushenkilöstön täydennyskoulutus, opinto- ja opetusvierailut

Aikuisen oppimisen parissa toimivan henkilöstön täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien ammatillista pätevyyttä ja tarjota mahdollisuuksia toisista kulttuureista oppimiseen. Tärkeätä on myös kokemusten ja yhteistyön vahvistaminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden aikuisen oppimisen parissa toimivien tahojen kesken.

Vierailut kestävät vähintään 5 päivää (lisäksi matkapäivät). Eri organisaatiosta tulevat voivat hakea tukea samalla hakemuksella ja hakemukseen voi sisällyttää myös vastavierailuja.

Aikuisopiskelijoiden vaihdot

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella toisen maan oppilaitoksessa, oppia uutta ja saada uusia kokemuksia toisen maan kulttuurista. Vaihto voi sisältää opiskelua tai työharjoittelua tai molempia. Samalla tarjoutuu mahdollisuus oman kielitaidon kehittämiseen.

Vaihto kestää vähintään 5 päivää ja se suuntautuu aina yhteen isäntäorganisaatioon. Myös vastavierailut ovat mahdollisia.