Hakijalle

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman liikkuvuus, hanke- ja verkostoyhteistyötukea haettaessa hakemuksen tekee osapuolten keskuudestaan valitsema koordinaattori, joka myös vastaa myönnetystä tuesta koko sopimuskauden ajan.

Liikkuvuushankkeissa (vierailuissa ja vaihdoissa) mukana on oltava vähintään kaksi yhteistyökumppania kahdesta eri osallistujamaasta.

Hanke- ja verkostoyhteistyössä on oltava mukana vähintään kolme yhteistyökumppania kolmesta eri osallistujamaasta.

Osallistujien, joilla on erityistarpeita, kulut voidaan korvata 100 prosenttisesti. Tukea voi hakea myös normaalin hakuajan ulkopuolella. Hakemus lähetetään suoraan Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman päähallinnoijalle. Lääkärintodistus vaaditaan pääsääntöisesti. Ylimääräistä tukea voidaan myöntää esim. saattajalle, tulkille tms.

Valmistelevia vierailuja voi hakea seuraavan kerran vuonna 2018. Valmistelevaa vierailua voi hakea Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeen suunnittelua varten. Ohjelmaan voivat osallistua Pohjoismaat sekä Baltian maat. Liikkuvuuden ja hankkeiden seuraava hakuaika päättyy 1.2.2018.

Valmisteleva vierailu:

  • Voi olla enintään 5 päivän pituinen.
  • Samasta organisaatiosta voi osallistua enintään 2 henkilöä.
  • Tukea voi saada matkakuluihin sekä ruokailu- ja majoituskuluihin.

Tarkemmat tiedot ohjelmasta löydät Nordplus Handbookista. Hakemus jätetään sähköiseen Espresso-järjestelmään.

Sivuilta löytyy myös partnerihakutietokanta sekä Nordplus-hankkeiden tietokanta, josta löytyvät kaikki vuodesta 2008 lähtien tuetut Nordplus-hankkeet.