Katso myös

Nordplus-logo

aloitus_adult_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tukee aikuisen oppimisen parissa toimivan henkilöstön sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuutta, verkostoja ja projekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lataa tästä ohjelmaesite.

Ohjelman tarkoituksena on lujittaa alan toimijoiden yhteistyötä ja luoda uusia verkostoja sekä edistää aikuisopetuksen laadun ja innovaatioiden kehittämistä.

Liikkuvuushankkeiden muodot:

 • valmistelevat vierailut (hankkeiden suunnitteluun tarkoitettu tuki)
 • aikuisen oppimisen parissa työskentelevän henkilöstön täydennyskoulutus-, opinto- tai opetusvierailut
 • aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksot

Temaattisten verkostohankkeiden tavoite:

 • tiedon ja osaamisen vaihto ja yhteistyö valitun teeman ympärillä

Kartoitushankkeiden tavoite:

 • kartoitustyö ja tutkimus, jonka avulla identifioidaan aikuisen oppimiseen liittyvien toimintoihin, toimintapolitiikkaan ja/tai lainsäädäntöön liittyviä kehittämistarpeita

Kehittämishankkeiden tavoite:

 • aikuisen oppimiseen liittyvien uusien toimintatapojen tai opetusmetodien kehittäminen, sekä esim. uudenlaisen opetusmateriaalin kehittäminen

Ohjelmamaita ovat kaikki Pohjoismaat mukaan lukien itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti sekä Baltian maat. Liikkuvuustukea voi hakea kahden tai useamman osallistujamaan tai itsehallintoalueen välisiin vierailuihin. Yhteistyöhankkeissa mukana on oltava vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri osallistujamaasta. Hakijana on aina oppilaitos tai muu organisaatio.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuisen oppimisen parissa toimivat organisaatiot. Osallistuvat organisaatiot voivat olla oppilaitoksia, järjestöjä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, yrityksiä tai kulttuurialan toimijoita, joilla on tietoa ja kokemusta aikuiskoulutuksen alalla.

Ohjelman yhteiset tavoitteet 2018-2022:

 • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä,
 • luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
 • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
 • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
 • edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
 • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
 • innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä