Katso myös

Portti Pohjolaan -logo

Nordplus-logo

aloitus_adult_480x262.jpg

Kuva: Mauricio Pavez | Nordplus

Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tukee aikuiskoulutusalan liikkuvuutta, verkostoja ja projekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ohjelman tarkoituksena on lujittaa alan toimijoiden yhteistyötä ja luoda uusia verkostoja sekä edistää aikuisopetuksen laadun ja innovaatioiden kehittämistä.

Liikkuvuuteen sisältyvät:

  • valmistelevat vierailut
  • opettajien täydennyskoulutusvierailut
  • opinto- tai opetusvierailut sekä
  • aikuisopiskelijoiden vaihdot

Ohjelmamaita ovat kaikki Pohjoismaat mukaan lukien itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti sekä Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua. Liikkuvuustukea voi hakea kahden tai useamman osallistujamaan tai itsehallintoalueen välisiin vierailuihin. Hakijana on aina oppilaitos tai muu organisaatio.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, sekä vapaan sivistystyön että ammatillisen aikuiskoulutuksen alalla toimivat. Osallistuvat organisaatiot voivat olla oppilaitoksia, järjestöjä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia, liikeyrityksiä, joilla on tietoa ja kokemusta aikuiskoulutuksen alalla. Myös aikuisten erityisopetuksen piirissä toimivat organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan.

Ohjelman tavoitteet

  • vahvistaa aikuisten avaintaitoja* ja edistää aikuisten nonformaalin ja informaalin oppimisen tunnustamista. (*Tässä tarkoitetaan EU:n määrittelemää kahdeksaa elinikäisen oppimisen avaintaitoa)
  • tukea aikuiskoulutusta ja aikuisopiskelijoita nyky-yhteiskunnan haasteiden kohtaamisessa painottaen erityisesti aikuiskouluttajien koulutusta ja monikulttuurisuutta.
  • vahvistaa aikuiskoulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä.