Nordic_master_480x262

Kuva: Satu Haavisto

Nordic Master -ohjelma

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Master -ohjelma tukee ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen yhteisiä, pohjoismaisia maisteriohjelmia. Opetushallitus toimii ohjelman hallinnoijana.

Ohjelman tavoitteena on:

  • kansainvälistää pohjoismaista korkeakoulutusta pohjoismaisten ja muualta maailmasta tulevien opiskelijoiden yhteistyön kautta
  • kehittää ja helpottaa pohjoismaista korkeakouluyhteistyötä kiinnittämällä järjestelmällisesti huomiota sekä etsimällä ratkaisuja niihin haasteisiin ja esteisiin, joita yhteisohjelmien järjestämiseen liittyy
  • tarjota yhteisiä maisteriohjelmia, jotka perustuvat korkeaan laatuun
  • tarjota tutkimukseen perustuvia maisteriohjelmia, jotka mahdollistavat opiskelijalle uran tutkimuksen parissa ja menestyksen työelämässä
  • kehittää pohjoismaisten korkeakoulujen, teollisuuden ja työelämän välistä yhteistyötä
  • saavuttaa hyviä ja mitattavissa olevia tuloksia opiskelijoiden oppimistuloksissa, mukaan lukien erityisiä pohjoismaalaisia kompetensseja ja tietoja
  • auttaa opiskelijoita ja muita ohjelmaan osallistujia luomaan hyödyllisiä verkostoja

Maisteriohjelmaan tulee osallistua korkeakouluja vähintään kolmesta eri pohjoismaasta ja/tai itsehallintoalueelta (Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa). Osallistuvat opiskelijat voivat tulla kaikkialta maailmasta.

Kaksi Nordic Master -ohjelmaa saa rahoituksen vuoden 2018 hakukierrokselta

Kahdelle uudelle Nordic Master -maisteriohjelmalle myönnetään rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Master -ohjelmasta, joka tukee yhteisiä, pohjoismaisia maisteriohjelmia.


Vuoden 2018 hakukierroksen rahoitettavat ohjelmat ovat:

  • Nordic Master in Public Administration, Leadership, and Digitalization, yhteistyötä koordinoi Göteborgin yliopisto (SE) yhteistyössä Nord yliopiston (NO) sekä Åbo Akademin (FI) kanssa
  • Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes, yhteistyötä koordinoi Islannin maatalousyliopisto (IS) yhteistyössä Lundin yliopiston (SE), Helsingin yliopiston (FI), Grönlannin luonnonvarainstituutin (GL), Aarhusin yliopiston (DK), Oulun yliopiston (FI) ja YK-yliopiston - Land Restoration Training Programme (IS) kanssa

Lisätietoja ohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

Opetushallituksessa lisätietoja antaa vastaava asiantuntija Kenneth Lundin, kenneth.lundin(at)oph.fi, puh. 0295 338 561.