Teemavuosi_EYCH_teemakuva

Tuki Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen liittyville hankkeille

(Support for Cooperation Projects Related to European Year of Cultural Heritage 2018)

Kulttuurin alaohjelmasta tuetaan eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, jotka liittyvät vuonna 2018 vietettävään Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen.

Hankkeet toteutetaan kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden välillä.

Hakukriteerit

Euroopan kulttuuriperintövuoteen liittyvät hankkeet
Osallistujamäärä vähintään 3 järjestäjää 3 maasta
Tuen määrä enintään 60 % hankkeen kokonaisbudjetista ja 200 000 €
Hankkeen kesto enintään 24 kk (2 v) / toiminta voi käynnistyä aikaisintaan tammikuussa 2018 ja viimeistään syyskuussa 2018
Hakuaika hakuaika päättyy 22.11.2017 klo 13 (Suomen aikaa)

Tuki teemavuoteen liittyville hankkeille on haettavissa vain vuonna 2017.

Rahoitusta kulttuuriperintöhankkeille on haettavissa myös Kulttuurin alaohjelman eurooppalaisille yhteistyöhankkeille suunnatulla hakukierroksella, joka päättyy 18.1.2018. Samanaikaisesti rahoitusta ei kuitenkaan voi hakea molemmista tukilinjoista.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Tuettavien hankkeiden on edistettävä Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 tavoitteita. Niiden tulee

  • vahvistaa tunnetta yhteiseen Eurooppaan kuulumisesta
  • nostaa esiin kulttuuriperintöä nykyhetken inspiraationlähteenä.

Teemavuoden hankkeet ovat sisällöllisesti laajoja. Niihin voi liittyä mm. osaamisen kehittämistä, vertaisoppimista ja tiedon vaihtoa sekä yhteistuotantoja ja -näyttelyitä.

Yksittäisen konferenssin tai näyttelyn järjestäminen ei kuitenkaan voi olla hankkeen pääsisältö, niitä voidaan toteuttaa osana hanketta esimerkiksi tulostenlevityksen tehostamiseksi.

Hankkeilta odotetaan suurta näkyvyyttä vuoden 2018 aikana, mikä kannattaa ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa. Hankkeiden ei kuitenkaan pidä keskittyä ainoastaan tietoisuuden lisäämiseen tai näkyvyyteen; niiltä odotetaan myös pysyviä tuloksia.