Hakijalle

Nämä ohjeet eivät korvaa EACEAN julkaisemia virallisia hakuohjeita.

Kuka voi hakea?

Verkostotukea voi hakea kulttuurialan tai luovien alojen eurooppalainen verkosto, jossa on vähintään 15 jäsenorganisaatioita ja joilla on toimintaa vähintään 10 ohjelmamaassa.Vähintään 5 jäsenorganisaatioista tulee olla EU:n jäsenvaltiosta tai sopimuksen solmineesta EFTA-maasta (Islanti ja Norja).

Verkostossa voi olla jäsenenä myös av-alan organisaatioita, mutta jäsenenemmistön ja verkoston toiminnan tulee liittyä kulttuurialaan ja luoviin aloihin.

EU tukee molemmilla hakukierroksilla vain noin 25 verkostoa. Tällä korostetaan sitä, että verkostojen tulee olla riittävän laajoja.

Painotukset

  • kansainvälisen toiminnan vahvistaminen
  • kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden vaaliminen
  • kilpailukyvyn vahvistaminen

Verkostohankkeissa on hyvä huomioida

  • osaamista vahvistava toiminta (mm. digitaaliset teknologiat, yleisötyö sekä uudet liiketoiminta- ja hallintomallit)
  • kansainvälisten ammatillisten mahdollisuuksien vahvistaminen
  • verkostoituminen.

Arviointiperusteet

(suurin mahdollinen pistemäärä 100)

  • merkittävyys: yhteys ohjelmatavoitteisiin ja -painotuksiin (30 p)
  • sisällön ja toiminnan laatu: hankkeen käytännön toteutus (25 p)
  • viestintä ja tiedonlevitys: tiedon jakaminen hankkeesta ja sen tuloksista omalle alalle ja rajojen yli (15 p)
  • verkoston laatu: verkoston edustavuus ja vakaus (30 p)

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu verkostotuen edellistä hakukierrosta koskevaan FAQ-listaukseen (Frequenty Asked Questions) toimeenpanovirasto EACEAn verkkopalvelussa.