Hakijalle

Nämä ohjeet eivät korvaa EACEAn julkaisemia virallisia hakuohjeita.

Kuka voi hakea?

Foorumien hanketukea voivat hakea Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot, yhdistykset ja yritykset.

Hakukelpoisessa foorumissa on koordinaattori ja vähintään 10 jäsentä 10 ohjelmamaasta. 5 jäsenen tulee kuitenkin olla EU:n jäsenvaltiosta tai sopimuksen solmineesta EFTA-maasta (Islanti ja Norja).

Jäseniltä vaaditaan, että niiden tehtävänä on esitellä ja edistää eurooppalaisia luovan alan tekijöitä ja taiteilijoita.

Foorumin jäsenenä voi olla myös audiovisuaalisen alan organisaatioita. Ne eivät voi kuitenkaan olla enemmistönä foorumissa, ja foorumin toiminnan ja tavoitteiden tulee liittyä muuhun kulttuurialaan ja luovaan alaan.

Jokaisella hakukierroksella tukea myönnetään vain noin 10 foorumille. Tästä johtuen foorumien tulee olla riittävän suuria ja omalla alallaan eurooppalaisella tasolla merkittäviä ja edustavia.

Tavoitteet ja painotukset

Tuen tavoitteena on

 • vaalia nousevien kykyjen kehitystä sekä edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja teosten levitystä.
 • auttaa kasvattamaan alan toimijoiden ja taiteilijoiden tunnettuutta ja näkyvyyttä.


Painotukset:

 • nuorten ja kansainvälisesti vähemmän tunnettujen eurooppalaisten taiteilijoiden liikkuvuus ja näkyvyys
 • eurooppalaisen kulttuurin saatavuuden parantaminen ja esiintymismahdollisuuksien lisääminen kotimaan ulkopuolella (esim. kiertueet, tapahtumat, näyttelyt ja festivaalit)
 • foorumin tavoitteita tukeva viestintä ja brändistrategia
 • yleisötyö
 • eurooppalaisen kulttuurin ja EU:n näkyvyys.

Arviointiperusteet

(suurin mahdollinen pistemäärä 100)

 • merkittävyys: konseptin yhteys ohjelmatavoitteisiin ja -painotuksiin (25 p)
 • sisällön ja toiminnan laatu: hankkeen käytännön toteutus (20 p)
 • viestintä ja tiedonlevitys: brändistrategian luominen ja siitä kommunikointi (30 p)
 • foorumin laatu: koordinaattorin ja foorumin jäsenten välisen suhteen laatu (25 p)