Hakuajat

Kulttuurin alaohjelman hakuajat

Ohjelmamaat

Kulttuurin alaohjelmaan osallistuu 39 maata

Tutustu foorumeihin

Tukea on vuosina 2014-2017 myönnetty 17 foorumille.

EU:n Kulttuuri

Green Man 2014 (c) Polly Thomas_web
Green Man Festival on osa European Talent Exchange Programme -foorumin festivaaliverkostoa, Kuva: Polly Thomas

Tuki eurooppalaisille foorumeille

(Support to European Platform Projects)

Eurooppalaiset foorumit tukevat nuorten kykyjen kehittymistä, edistävät liikkuvuutta sekä eurooppalaisten teosten levitystä.

Hakukriteerit

  • koordinaattori ja vähintään 10 jäsentä 10 maasta
  • 3 hakua ohjelmakaudella
  • tuki enintään 500 000 €/vuosi
  • tuki enintään 80 % kokonaisbudjetista

Millaisia hankkeita tuetaan?

Eurooppalainen foorumi on yhteistyötä tekevien organisaatioiden yhteenliittymä, jota yksi organisaatio koordinoi. Foorumi edistää eurooppalaisten teosten levitystä, tuo esiin uusia eurooppalaisia kykyjä, kokoaa yhteen alan toimijoita sekä laajentaa alan yleisöpohjaa.

Tukea myönnetään mm. foorumin toiminnan koordinointiin, ohjaukseen, edistämiseen ja arviointiin.

Tukea voi hakea myös taloudellisen tuen jakamiseen foorumin jäsenille ja foorumin yhteisiin toimiin (mm. esitys- ja taiteilijavaihto, yleisötyö ja verkostoituminen).

Tukea myönnetään vain suppealle määrälle foorumeja. Tarkoituksena ei siis ole tukea monia foorumeja samalta alalta.

Tukea voi hakea keväällä 2014, keväällä 2015 ja keväällä 2017 päättyvissä hauissa.

Kullakin hakukierroksella tukea saa noin 10 foorumia.