Sorin_sirkus_547x262
Sorin Sirkus osallistuu Hip Cirq Europ' -hankkeeseen. Kuva: Mia Bergius

Osallistujalle

EACEA

Toimeenpanovirasto EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) vastaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista, hakukierrosten järjestämisestä ja hankkeiden valinnoista. Se laatii asianmukaiset sopimukset ja päätökset, joilla EU myöntää rahoitustukea hankkeille.

Hankkeilla on oma yhteyshenkilönsä EACEAssa

Tuetut hankkeet saavat avustussopimuksen tai -päätöksen mukana tiedon omasta yhteyshenkilöstään EACEAssa. Vain hankkeen vetäjä on yhteydessä kyseiseen yhteyshenkilöön Brysselissä.

Käynnissä olevat hankkeet saavat kaiken asianmukaisen ja ajantasaisen tiedon hankkeen hallinnoinnista omalta yhteyshenkilöltään Brysselistä.

Hankehallintoon liittyvät raportointiohjeet ja -pohjat saa yhteyshenkilöltä. EACEA julkaisee ne myös omassa verkkopalvelussaan.

Autamme teitä hankkeenne viestinnässä

Luova Eurooppa -yhteyspisteiden ensisijainen tehtävä on neuvoa hakijoita ohjelmaan ja tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ne keräävät myös tietoa tuetuista hankkeista ja niiden tuloksista.

Hankkeiden käynnistyttyä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä tulee niiden tärkeä viestintäkumppani. Kerromme hankkeiden kuulumisista ja etenemisestä omassa viestinnässämme ja välitämme niistä tietoja myös Brysseliin.

Ota yhteyttä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen ja kerro meille hankkeenne kuulumisista.