EU:n Kulttuuri

Kulttuurialan eurooppalaista yhteistyötäHaastateltavana CIMOn ohjelma-asiantuntija Aino Laine. Videon pituus 4:55 min. Haaga-Helian journalismin opiskelijoiden harjoitustyö. Toimittaja: Laura Heinonen. Kuvaaja: Annukka Kallio.

Tutustu ohjelmaesitteisiin

Yleisesite Luova Eurooppa / Kulttuurin alaohjelma (2014-2020)

CIMO, 2016

Lataa esite

Luova Eurooppa / Eurooppalaisen kauno-kirjallisuuden edistäminen
(2014-2020)

CIMO, 2016

Lataa esite

Kaarina_Kaikkonen_USE_547x262

Kaarina Kaikkonen: A Connection United States of Europe -hanke, Nikosia, Kypros

Ohjelman esittely

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe 2014–2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Ohjelman budjetti 7-vuotiselle ohjelmakaudelle on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista ja toimintalinjasta (suluissa prosenttiosuus kohdennettavista määrärahoista):

 • Kulttuurin alaohjelma (31 %)
 • Median alaohjelma (56 %)
 • Monialainen toimintalinja (13 %)

Ohjelman tavoitteet
Mitä Kulttuurin alaohjelma rahoittaa?
Mitä Median alaohjelma rahoittaa?
Ohjelma rahoittaa myös

Ohjelman tavoitteet

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä vaalia Euroopan kulttuurien kirjoa.

Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita. Tärkeää on myös uusien yleisöjen tavoittaminen.

Lisäksi ohjelma pyrkii edistämään Eurooppa 2020 -strategia tavoitteita saada aikaan älykästä, kestävää ja tasa-arvoista kasvua.

Mitä Kulttuurin alaohjelma rahoittaa?

Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu Kulttuurin alaohjelma tukee

 • eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
 • kirjallisuuden käännöshankkeita
 • eurooppalaisia verkostoja
 • eurooppalaisille foorumeita

Noin 70 % alaohjelman tuista kohdennetaan eurooppalaisille yhteistyöhankkeille.

Mitä Median alaohjelma rahoittaa?

Audiovisuaaliselle alalle suunnattu Median alaohjelma sisältää seuraavat tukimuodot

 • Hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille
 • Hankekehittelytuki peleille
 • Televisiolevitystuki
 • Tuki yhteistuotantorahastoille
 • Koulutustuki
 • Festivaalituki
 • Automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • Harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • Tuki myyntiagenteille
 • Tuki elokuvateatteriverkostoille
 • Yleisötyö/elokuvakasvatus
 • Myynninedistäminen (Access to Markets)
 • Online Distribution -tuki

Ohjelma rahoittaa myös

Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen ohella Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan

 • EU:n kulttuurialan palkintoja (5 kpl),
 • Euroopan kulttuuripääkaupunkeja (2 kpl/vuosi)
 • Euroopan kulttuuriperintötunnusta.