Luova Eurooppa
Kulttuurin alaohjelman hakuajat

Vuonna 2017 avautuvat haut

Tukimuoto

Haku julkaistaan

Haku päättyy

Tulokset

Hanke voi alkaa

Kirjallisuuden käännöshankkeet 2017
12.6.2017
25.7.2017
10/2017
1–3 / 2018
Eurooppalaiset foorumit (4-vuotiset)2/2017
6.4.20177/2017
(arvio)
4-12 / 2017

Yhteistyöhankkeet

9-12/2017
(arvio)

11-12/2017
(arvio)

5/2018

5–12 / 2018

Kirjallisuuden käännöshankkeet 2018
(lyhyet ja monivuotiset)

12/2017
(arvio)

2/2018 (arvio)

7/2018
(arvio)

9–12 / 2018