Kaarina Kaikkonen: A Connection United States of Europe -hanke, Nikosia, Kypros.

Kaarina Kaikkonen: A Connection / United States of Europe -hanke, Nikosia, Kypros.

Tuki pakolaisten kotoutumishankkeille (Support for Refugee Integration Projects 2016)
Haku on päättynyt 28.4.2016

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla on auennut haku hankkeille, joilla tavoitellaan pakolaisten integraation helpottamista.

Tavoite

Haun kautta rahoitetaan kulttuuri- ja audiovisuaalialan sekä poikkisektoraalisia eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, jotka pyrkivät edistämään pakolaisten kotoutumista eurooppalaisiin yhteisöihin ja vahvistavat monimuotoisuuden ymmärtämistä ja kunnioittamista, demokraattisia arvoja ja kansalaisuutta, kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, monikulttuurisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista.

Millaisia hankkeita voidaan tukea

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sellaisia, jotka

  • auttavat pakolaisia ja siirtolaisia ilmaisemaan itseään vastaanottavassa maassa, vaikka eivät puhu maan kieltä,
  • ovat oppimisympäristöjä/-alustoja laajemmassa merkityksessä, vahvistavat monimuotoisuuden ymmärtämistä ja kunnioittamista, kulttuurien välisiä taitoja ja kansalaistaitoja, demokraattisia arvoja ja kansalaisuutta,
  • antavat EU:n kansalaisille mahdollisuuden huomata, oppia ja ymmärtää pakolaisten ja siirtolaisten arvoista ja kulttuureista ja samalla löytää uudelleen ja rikastuttaa omiaan
  • tukevat kulttuuri ja/tai audiovisuaalisia teoksien yhteistuotantoja ja esityksiä Euroopan laajuisesti,
  • tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia eri sektoreiden organisaatioille tavoitteenaan synnyttää ymmärtävämpää, ripeämpää, tehokkaampaa ja pitkäjänteisempää toimintatapaa tähän globaaliin haasteeseen

Haun budjetti

Haun budjetti on 1,6 M €, josta tuetaan arviolta 8-12 hanketta. Hankkeen EU-rahoitus voi olla 100 000 – 200 000 €. Hankkeen omarahoituksen on oltava vähintään 20% hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitettavan hankkeen kesto on pisimmillään 24 kuukautta.

Lisätietoja ja neuvoja hakemiseen

Ota yhteyttä Luova Eurooppa -ohjelman yhteyspisteisiin CIMOssa ja Suomen Elokuvasäätiössä.