Hakuaika

Hakuaika päättyy 10.10.2017.

Tulokset julkaistiin maaliskuussa 201.

Euroopan komission verkkopalvelussa

Hakulomake ja hakuohjeistus

Usein kysytyt kysymykset

Ohjelmamaat

Hakukierrokselle voivat osallistua toimijat EU- ja EFTA/EEA-maissa (Islanti ja Norja).

EU:n Kulttuuri

Pilottihaku_2017

Modules for Master Degrees in Arts and Science

Euroopan komissio on käynnistänyt korkeakouluille suunnatun pilottihaun, jonka tarkoituksena on synnyttää tieteen ja taiteen rajat rikkovia sisältöjä maisterinkoulutukseen.

Tavoite

Korkeakoulut voivat hakea rahoitusta taide-, teknologia- ja liiketoimintaosaamista yhdistävien opintomoduulien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näillä on tarkoitus täydentää jo tarjolla olevia kulttuurin, taiteiden, tekniikka- ja teknologia-alojen maisteritason opintoja.

Euroopan komissio arvioi, että kulttuuri- ja luovilta aloilta puuttuu tarvittavaa tieteen ja taiteen rajat rikkovaa osaamista. Nyt käynnistyneellä hakukierroksella halutaan parantaa kulttuuri- ja luovien alojen opintojen työelämävastaavuutta ja vahvistaa alaa Euroopassa.

Haun budjetti

Haun budjetti on 1,5 M€, joka jaetaan arviolta neljälle hankkeelle. Yksittäisen hankkeen EU-rahoitus voi olla 500 000 €. Hankkeen omarahoituksen on oltava vähintään 20% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoitettavan hankkeen kesto on pisimmillään 28 kuukautta.

Lisätietoja ja neuvoja hakemiseen

Hakukierrosta koskevia kysymyksiä voi lähettää englanniksi 30.9. saakka osoitteeseen CNECT-13(a)ec.europa.eu

Ota yhteyttä Luova Eurooppa -ohjelman yhteyspisteeseen Opetushallituksessa.