EU Luova kulttuuri -lippulogo

OPH: Kulttuurin uutisia


Ei tapahtumia.

landingpage-nainen-uusi
Kuva: Shutterstock

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa (2014-2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Näillä sivuilla kerrotaan Kulttuurin alaohjelman tukimuodoista sekä ohjelman yhteisistä rahoituskohteista.

Yhteistyöhankkeet edistävät kansainvälisyyttä ja parantavat näkyvyyttä

Suurin osa Kulttuurin alaohjelman tuesta kohdistuu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. Osallistujat ovat saaneet niistä uusia näkökulmia omaan työhönsä ja arvokkaita kontakteja alansa toimijoihin muualla Euroopassa. Hankkeet ovat myös lisänneet osallistujien tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Lue lisää hankkeiden tuloksista.

Hankkeet kertovat

Teatteri Viirus koordinoi laajaa 12 toimijan sosiaalista ja taiteellisesta Meeting the Odyssey -teatterihanketta.