EU:n Kulttuuri

Eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden muuta rahoitusta voi hakea esimerkiksi seuraavista rahoituslähteistä.

Pohjoismaiset avustukset

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Muut pohjoismaiset rahastot

Eurooppalaiset avustukset

Muita alueellisia avustuksia ja näitä kokoavia sivustoja

Kansalliset avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eri maiden kansalliset taidetoimikunnat osallistuvat oman maansa taiteilijoiden kansainvälistymisen tukemiseen eri tavoilla. Hankkeen osallistujamaiden kansallisten taidetoimikuntien sivustoihin on hyvä tutustua.

Yksityiset säätiöt

Poimintoja suurimmista suomalaisista kulttuuria rahoittavista säätiöistä:

Kulttuuria rahoittavia säätiöitä muissa maissa

Kuntien ja maakuntien avustukset

Kunnilla ja maakunnilla on usein omia kulttuuria tukevia rahoitusrakenteita, jotka tukevat alueellaan toteutettavaa kulttuuritoimintaa ja/tai alueensa taiteilijoiden toimintaa ja kansainvälistymistä. Esimerkiksi Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahaa voi anoa Uusimaa-ohjelman mukaisten, alueelle merkittävien EU-hankkeiden valmisteluun.

Joukkorahoitus

Muita rahastoja ja säätiöitä esitteleviä sivustoja