Valmisteluraha EU:n Kulttuuri-ohjelman hankkeisiin

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön tuella pilottihaun, jossa on mahdollista hakea tukea EU:n Kulttuuri-ohjelman hankkeiden valmisteluun liittyviin kustannuksiin. Tavoitteena on edistää suomalaisten kulttuuriorganisaatioiden mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisen kulttuuriyhteistyöhön, etenkin EU:n Kulttuuri-ohjelmaan.

Hakijalle

Avustusta on mahdollista hakea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavien kulttuurihankkeiden valmistelutapaamisten matka- ja majoituskuluihin.

EU:n Kulttuuri-ohjelmaan hanketta valmistelevat suomalaisten kulttuurialan organisaatioiden edustajat voivat hakea tukea seuraavasti :

  1. Pää- ja yhteisjärjestäjät voivat hakea tukea omiin, valmistelutapaamisiin liittyviin ja Kulttuuri-ohjelmaan osallistuviin maihin suuntautuviin matka- ja majoituskuluihinsa.
  2. Pääjärjestäjät voivat hakea tukea hankkeiden valmistelutapaamisten järjestämiseen Suomessa. Tässä tapauksessa tuki kohdistuu Kulttuuri-ohjelmaan osallistuvista maista1 tulevien yhteistyökumppaneiden Suomeen kohdistuviin matka- ja majoituskuluihin.

Vierailu toteutetaan aina ennen varsinaisen hankehakemuksen jättämistä EU:n Kulttuuri-ohjelmaan.

Avustuksia koskevien hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vierailulla on selkeät tavoitteet ja ohjelma, ja että se liittyy EU:n Kulttuuri-ohjelman uusien hankkeiden valmisteluun.

Hakuajat

Vuonna 2011 on kaksi hakuaikaa:

  • 5. elokuuta 2011 päättyvässä haussa voi hakea tukea Kulttuuri-ohjelman syksyn 2011 hakukierroksella jätettävien hakemusten valmistelutapaamisiin.
  • 1. marraskuuta 2011 päättyvässä haussa voi hakea tukea vuonna 2012 toteutuviin valmistelutapaamisiin.

Hakumateriaali

Tarkemmat hakuohjeet (pdf)
Hakulomake

Lisätietoja

Kulttuurin yhteyspiste
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Leskinen
sähköposti: ccp[a]cimo.fi