Osallistujalle

Maksut ja raportointi

Apuraha maksetaan kokonaisuudessaan (100 %) yhdessä erässä päätöksen yhteydessä.

Kaikki matkaan ja vaihtoon liittyvät kulutositteet tulee säilyttää mahdollista tarkastusta varten.


Loppuraportti tulee toimittaa CIMOlle viimeistään 30 päivän sisällä vaihdon päättymisestä.

Loppuraportti (docx)