" Mä tein sen, puhuin puhuin ja puhuin.
Enemmän kuin koskaan opiskellessani. Parempi koskaan kuin ei milloinkaan niinkö?
Tuntui että loistin kun kerroin englannintunnilla Hudson's Bays:sta ja vaihtojaksostani. Fiilis kun tajusin kesken esiintymiseni, että minähähän puhun ujostelematta ja katson yleisöön. Aivan mahtavaa. Voisin tehdä sen uudestaan! Teki vaihtojakso ihan oikeasti tämän minulle? Antoi niin paljon rohkeutta, että en meinannut lopettaa pölöttämistä luokan edessä? Hullua. Paras esiintymiseni koskaan. Haluan takaisin!"
Emilia Hirvonen, Turun ammatti-instituutti
Kohti uusiutuvaa koulua

Kuva: Hannu Piirainen

Kohti uudistuvaa koulua - vaihto-ohjelma Kanadan Albertan kanssa

Ohjelman esittely

Kohti uudistuvaa koulua (Transforming our Schools) on vaihto-ohjelma Suomen ja Kanadan Albertan välillä. Ohjelman tavoitteena on lisätä koulutussektorin yhteistyötä maidemme välillä.

Ohjelma tukee rehtoreiden, opettajien, muun opetushenkilöstön sekä oppilaiden/opiskelijoiden vaihtoja. Vaihdon tulee liittyä oppilaitoksen kehittämistoimintaan (esim. kouluviihtyvyyden ja tasa-arvon edistäminen, monikulttuurinen koulu, koulupudokkuuden ehkäisy, koulun johtaminen, opetussuunnitelmatyö).

Kanadalla ja Suomella on hyvät suhteet ja paljon yhteisiä nimittäjiä. Mailla on yhteinen arvopohja, taloudellinen kehittyneisyys, pohjoinen sijainti ja kaksikielinen, monikulttuuristuva yhteiskunta. Suomen tavoin Kanadalle keskeisiä tavoitteita ovat demokratian, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen turvallisuuden edistäminen. Oppimistulokset perusopetuksessa ovat molemmissa maissa erinomaiset.

Opetussuunnitelmat painottavat kansainvälistymistä ja osaamistarpeita yhä moninaisemmassa ja globaalissa maailmassa.Kanadalainen yhteiskunta on mielenkiintoinen suomalaisille kouluille niin yleissivistävässä kuin ammatillisessa koulutuksessa, ja maidemme rehtoreilla ja opettajilla on toisilleen paljon annettavaa, mutta myös yhdessä kehitettävää.

Lisää mahdollisuuksiasi vaikuttaa – tulevaisuuteen suuntautuvan ja osallistavan johtamisen keinoin!

Kuka voi osallistua?

CIMO myöntää rahoituksen suomalaisille oppilaitoksille: rehtoreille, opettajille, muulle henkilöstölle sekä oppilaille/opiskelijoille esikouluista lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Kanadalaiset oppilaitokset hakevat tukensa ATA:sta (Albertan teacher's Association). Tarkoituksena on yhdessä kanadalaisten kanssa havannoida ja kehittää koulujamme. Kanadalaisten tulee hakemukseensa sisällyttää tutkivaa lähestymistapaa.

Ohjelmaan sisältyy lyhytaikaista opettamista, työn varjostamista sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä yhteisten teemojen ja kysymysten pohjalta, tavoitteena parempi koulu, opettajuus ja oppiminen. Ohjelma on suunnattu kaikille, jotka haluavat kehittää kouluaan.

Ensisijaisesti tuetaan vastavuoroisia vaihtoja, mutta tämä ei ole ehdoton edellytys apurahan myöntämiselle. Opiskelijoilla on tärkeä rooli yhteistyössä, vaikkei hankkeessa edellytetä oppilaiden/opiskelijoiden matkustavan.

Ohjelmaan osallistuva oppilaitos hankkii yhteistyökoulun Kanadan Albertasta ja hoitaa kaikki käytännön järjestelyt itse. Koulut jättävät hakemuksensa omiin kansallisiin toimistoihinsa.

Vaihdon kesto ja apurahan suuruus (Suomessa)

7 – 14 päivää (matkapäivät mukaan lukien). Myös pidempi jakso on mahdollinen, mutta tuki lasketaan korkeintaan 14 päivän mukaan.

Kulukorvaus on 100€/päivä ja matkat halvimman matkustustavan mukaan. Maksimi tuki yhteensä 14 päivälle sisältäen matkat on 3 000 €. Sijaiskuluja tai muita kuluja ei korvata.

Oppilaiden/opiskelijoiden matka- ja kulukorvaus 14 päivälle on korkeintaan 1 500 €. Suosittelemme perhemajoitusta oppilaille/opiskelijoille. Apurahoja voidaan myöntää vuosittain noin 20.

Taustaa

Vuonna 2011 käynnistyneessä CIMOn ja OPH:n rahoittamassa Finland-Alberta (FINAL) -pilottihankkeessa on kolmen vuoden ajan testattu ja tuettu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välistä hanketoimintaa teemalla "Hyvä koulu kaikille". Pilottivaiheen hyvien kokemusten jälkeen oppilaitokset ovat jatkaneet yhteistyöhankkeitaan. Hankkeen myötä on nähty että opetushenkilöstön lyhytaikainenkin liikkuvuus antaa mahdollisuuden oppimiseen, hyvien käytäntöjen siirtoon ja pysyvämmän yhteistyön käynnistämiseen oppilaitosten välillä (esimerkiksi verkkopohjaisen yhteistyön ja opiskelijoiden roolin vahvistamisen muutoksentekijöinä).