Kansalaisten Eurooppa -ohjelma lyhyesti

Prezi -esitys ohjelmasta

Video Kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta

Kansalaisten Eurooppa –ohjelmassa mukana olevat maat (26.6.18)

Alankomaat, Albania, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Eesti, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kosovo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Montenegro, Puola, Portugal, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Muualla verkossa

Hanke-esimerkkejä Itämeren maista

Good Practice for Good Citizenship, 2015.
Projects coordinated by the Baltic Sea Countries


eu-flagget560x262px.jpg

Kuva: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma edistää kansalaisten osallistumista

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon.

Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on, että me kaikki voimme tuntea Euroopan unionin omaksemme.

Ketkä voivat osallistua

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti:

  • paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt,
  • EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot)
  • erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project Grant) ja 1-4 -vuotisia toimintatukia (Operating Grant). Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 185 468 000 euroa.