graffiti-yuppie560x262.jpg

Kuva: Eivind Sætre

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

Ohjelman toiseen lohkoon kuuluvat toimet, jotka kattavat kansalaisvaikuttamiseen sen laajimmassa merkityksessä, ja siinä kohdistetaan erityishuomio menetelmien luomiseen rahoitettujen toimien pysyvien vaikutusten varmistamiseksi.

Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja hankkeita, joilla on yhteys unionin poliittiseen ohjelmaan.

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja aloitteita, joissa kehitetään mahdollisuuksia keskinäiseen ymmärtämykseen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, yhteisvastuullisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Erityinen painopiste on hankkeissa, jotka edistävät nuorten ja naisten osallistumista demokraattiseen toimintaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.

Tästä lohkosta tuetaan seuraavia toimenpiteitä:

Tähän osaan osoitetaan noin 60 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Toimintatuet

Ohjelman molemmista lohkoista jaetaan erillisillä haulla myös toimintatukia, jotka ovat joko yksivuotisia rakennetukia (Annual structural support) tai monivuotisia kumppanuustukia (Multiannual partnership support).

Tukea myönnetään voittoa tavoittelemattomille, hallituksista riippumattomille järjestöille (non-profit non-governmental organisations, NGO), jotka ovat olleet oikeushenkilöitä ainakin neljä vuotta jossain ohjelmamaassa. Tuettavilla organisaatioilla tulee olla jäseniä tai niiden tulee olla aktiivisia ainakin kahdeksassa maassa (yksivuotiset tuet) tai kahdessatoista maassa (monivuotiset tuet).

Maksimituki yksivuotiselle hankkeelle on 100 000 euroa ja monivuotiselle hankkeelle 350 000 euroa.