piikkilanka560x262px.jpg

Kuva: N3P

Eurooppalainen muistiperintö

Tästä lohkosta tuetaan toimia, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä, sukupuolten tasa-arvo huomioon ottaen.

Tukea voi hakea aloitteille Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien syiden pohtimiseksi ja niiden rikosten uhrien muistamiseksi. Osaan kuuluu myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä hetkiä ja vaiheita koskevia toimia.

Etusijalla ovat erityisesti toimet, joilla kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärtämykseen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja sovintoon keinona päästä eteenpäin menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta ja joilla pyritään saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Tähän osaan osoitetaan alustavasti noin 20 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Kenelle

Eurooppalainen muistiperintö –hankkeita voivat hakea julkiset paikallis- tai alueviranomaiset tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kuten vainojen uhrien järjestöt, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt, koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä ystävyyskuntayhdistykset . Hakijan tulee olla ns. juridinen henkilö. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta.

Hanketuki

Hankkeita tulee toteuttaa eurooppalaisessa yhteistyössä, ja niissä tulisi olla laaja ja monialainen lähestymiskulma aiheeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että hankkeeseen voi liittyä esimerkiksi tutkimustoimintaa, non-formaalia oppimista, kansalaiskeskustelun edistämistä, näyttelyitä tai julkaisutoimintaa jne.

Hankkeessa tulee olla mukana kumppanit ainakin kahdesta maasta, joista toinen on EU-maa. Tuki perustuu kiinteisiin tukisummiin.

Hanketukien enimmäiskesto on 18 kuukautta ja maksimituki 100 000 euroa.


Hankkeeseen voi hakea tukea samalla hakemuksella myös valmistelutapaamista varten. Tuki myönnetään valmistelutapaamisen osallistujamäärän mukaan ja se on suuruudeltaan 2 250 - 10 000 euroa.

Toimintatuet

Ohjelman molemmista lohkoista jaetaan erillisillä haulla myös toimintatukia, jotka ovat joko yksivuotisia rakennetukia (Annual structural support) tai nelivuotisia kumppanuustukia (Multiannual partnership support).

Tukea myönnetään voittoa tavoittelemattomille, hallituksista riippumattomille järjestöille (non-profit non-governmental organisations, NGO), jotka ovat olleet oikeushenkilöitä ainakin neljä vuotta jossain ohjelmamaassa. Tuettavilla organisaatioilla tulee olla jäseniä tai niiden tulee olla aktiivisia ainakin kahdeksassa maassa (yksivuotiset tuet) tai kahdessatoista maassa (monivuotiset tuet).

Maksimituki yksivuotiselle hankkeelle on 100 000 euroa ja monivuotiselle hankkeelle 350 000 euroa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy vuosittain 1.2.