Tukea kansaiväliseenharjoitteluun.osioetusivu
Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälistymisen tuki työnantajalle

CIMOn kautta on mahdollista sekä tarjota harjoittelupaikkaa nuorelle osaajalle että hakea hankerahoitusta koulutuksen ja ohjauksen parissa toimivan henkilöstön kehittämiseen.

Kansainvälisiä harjoittelijoita voidaan hakea Suomea Suomessa -harjoitteluohjelman avulla, harjoitteluohjelma on tarkoitettu Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisessa yliopistossa vähintään 2–3 vuotta opiskelleille.

Hankerahoitusta voivat hakea niin julkiset kuin yksityiset yritykset EU:n Erasmus+ ammatillisen koulutuksen ohjelman toiminnoissa. Ohjelma on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma ja tarkoitettu ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeisiin voivat osallistua koulutuksen ja ohjauksen parissa toimivat, esimerkiksi henkilöstön kehittämisestä, työpaikkaohjauksesta ja työssäoppimisen ohjauksesta vastaavat henkilöt.