Yritykset ja paikalliset järjestöt

Yritykset ja paikalliset järjestöt tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille tai vastavalmistuneille. Hakiessa opintoja on oltava takana vähintään 1,5 vuotta (toisen vuoden opiskelija). Harjoittelupaikkoja löytyy niin yliopisto- kuin AMK-opiskelijoillekin. Vastavalmistuneiden tulee aloittaa harjoittelu viimeistään vuoden päästä valmistumisesta.

Hakija voi hakea korkeintaan 2 paikkaa. Hakemuksen harjoittelupaikka nro 1 katsotaan aina ensisijaiseksi paikaksi, josta hakija on kiinnostunut. Häntä voidaan ehdottaa jatkoon vain toisessa näistä paikoista.

Harjoittelu kestää yleensä vähintään 3 kk. Ehdoton minimi harjoitteluajalle on 2 kk. Tuemme harjoittelua 3 kuukauden ajan apurahalla. Sen suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Emme maksa matkatukea.

Harjoittelija voi niin halutessaan ja työnantajan kanssa asiasta sovittuaan jatkaa harjoittelua myös 3 kk jälkeen, esimerkiksi yhteensä 5 tai 6 kk ajan. Tämä on mahdollista lähes aina. Yli 3 kuukautta kestäviin harjoitteluihin on rahoitus harjoittelun loppuajaksi hankittava muualta.

Jos harjoitteluajankohtaa ei ole määritelty siitä voi sopia yhdessä työnantajan kanssa. Helmikuun haun harjoittelut tulee aloittaa viimeistään saman vuoden joulukuussa ja syyskuun haun harjoittelut viimeistään hakua seuraavan kevään huhti-toukokuussa.

Kielitaitovaatimukset

Tarkat kielitaitovaatimukset kts. paikkakuvaukset

 • Venäjä: järjestöpaikat riittävä venäjän kielen taito, yliopistopaikat venäjän ja/tai englannin kielen taito sen mukaan mitä paikkatarjouksessa toivotaan
 • Peru: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Kiina: riittävä englannin kielen taito, joissakin paikoissa saattaa kiinan kielen taidosta olla hyötyä
 • Intia: riittävä englannin kielen taito
 • Chile: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Argentiina: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Brasilia: riittävä englannin tai vähintään keskitason portugalin kielen taito sen mukaan mitä paikkatarjouksessa toivotaan

Hakeminen

Hakulomake ja CV tehdään englanniksi ja motivaatiokirje työskentelykielellä.

 • Venäjä: jos työskentelykieli on venäjä niin motivaatiokirje lähetetään niin venäjäksi kuin englanniksi
 • Peru, Chile, Argentiina: motivaatiokirje tehdään yleensä espanjaksi (työskentelykielellä)
 • Brasilia: motivaatiokirje tehdään portugaliksi tai englanniksi sen mukaan mikä työskentelykieli on
 • Kiina: jos työskentelykieli on kiina niin motivaatiokirje lähetetään niin kiinaksi kuin englanniksi, muuten pelkästään englanniksi
 • Intia: motivaatiokirje tehdään englanniksi

Aloita hakemuksen täyttäminen ajoissa. Sähköinen hakulomake sulkeutuu hakuajan päättyessä.

Välitysmaksut ja apuraha

Maksamme työnantajan valitsemalle harjoittelijalle apurahan. Apurahan voi saada vain kerran. Apurahaamme ja omasta oppilaitoksesta haettavaa Erasmus-tukea ei voi saada samalle harjoittelujaksolle.

Emme peri välityspalkkiota. Kohdemaiden yksityiset yhteistyöorganisaatiot, jotka järjestävät harjoittelupaikkoja kussakin maassa, perivät välitysmaksun.

CIMOn apuraha (2017):

 • Venäjä 840 e/kk (Moskova 1180 e/kk)
 • Peru 1010 e/kk
 • Kiina 1180 e/kk
 • Intia 840 e/kk
 • Chile 1010 e/kk
 • Argentiina 1180 e/kk
 • Brasilia 1010 e/kk

Apurahamme ei kata kaikkia harjoittelun kustannuksia.

Paikallisten yhteistyöorganisaatioiden perimät välitysmaksut (2017):

 • Venäjä 150 euroa (3kk), 200 euroa(6kk), 240 euroa(12kk) (saksalais-venäläisen organisaation välittämät paikat, korkeakoulupaikat yleensä maksuttomia)
 • Peru 400 e
 • Kiina 400 e
 • Intia 500 e, josta 100 e (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä
 • Chile 500 USD, josta 100 USD (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä
 • Argentiina 440 e
 • Brasilia: 590 USD + 40 USD Paypal fee, josta 110 e (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä

Harjoittelupaikkaan valitut maksavat välitysmaksun tai loput siitä kohdemaahan, kun työnantaja tekee lopullisen päätöksen (tai sen mukaan mitä paikkatarjouksessa on kerrottu). Maksu maksetaan yleensä noin kuukautta ennen harjoittelun alkua tai viimeistään sitten kun työnantaja on tehnyt lopullisen päätöksen.