Muualla verkossa

Kanadan Sanomat

The Finnish American Reporter

The Finnish American Heritage Center

Ulkosuomalaiset lehdet


Ulkosuomalaisten lehtien ja Heritage Centerin paikat tulevat hakuun loppuvuodesta 2017. Lisätietoja julkaistaan aikaisintaan 16.11.2017.


Viestinnän ja tiedotusopin opiskelijat voivat hakea Opetushallituksen kautta toimitusalan harjoitteluun amerikansuomalaisiin lehtiin Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

Amerikansuomalaiset lehdet toimivat suomalaissiirtolaisten uutis- ja viestintävälineinä ja pitävät yllä suomen kieltä ja kulttuuria Pohjois-Amerikassa. Harjoittelu tapahtuu seuraavissa lehdissä: Kanadan Sanomat ja the Finnish American Reporter.

Lisäksi Ulkosuomalaisten lehtien-ohjelmassa voi hakea arkistointi- ja kulttuurialan harjoitteluun Finnish American Heritage Centeriin.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti 6 kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoitteluajalle apurahaa, jonka taso määräytyy kohdemaan mukaan.

Opetushallitus avustaa tarvittavien viisumien/työlupien hakemisessa ulkomaisten yhteistyökumppanien avulla. Harjoitteluun lähteviltä peritään ohjelma- sekä viisumi/työlupamaksu, Kanadan paikoissa vain työlupamaksu.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kaksi viikkoa keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat Opetushallituksen nettisivuilta.

Lehtien harjoittelupaikat on suunnattu viestinnän ja tiedostusopin pitkälle edenneille pääaineopiskelijoille. Heritage Centerin harjoittelupaikkaan sopivat mm. kirjasto- ja informaatiotieteilijät, arkeologit, kansantieteilijät, folkloristit ja antropologit sekä historioitsijat.

Kanadan Sanomiin valittavien harjoittelijoiden tulee olla 30-vuotiaita tai alle työlupaa hakiessa. USAn paikoissa ei ole ikärajaa.

Lehtien hakijoilta edellytetään

  • kokemusta toimitustyöstä,
  • sujuvaa englannin kielen taitoa sekä
  • valokuvauksen, PageMakerin ja Photoshopin perusteiden hallintaa.

Heritage Centerin hakijoilta edellytetään mm.

  • sujuvaa englantia ja suomea, ruotsi luetaan eduksi
  • sitoutumiskykyä pitkäaikaisiin projekteihin ja itsenäistä työskentelytaitoa
  • kokemusta ja osaamista nettisivujen laatimisesta, ylläpidosta sekä sosiaalisesta mediasta
  • tietoa ja kiinnostusta Suomi-Amerikka-kulttuurista
  • kykyä suoriutua käännöstehtävistä suomesta englanniksi ja englannista suomeksi

Opetushallitus tekee hakijoiden esikarsinnan. Lopullisen valinnan tekee työnantaja.

Lisätietoja

Ulla Härmä
s-posti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi
puh. +358 295 338 606