Team Finland Knowledge Network

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea EDUFI-harjoitteluun Team Finland Knowledge Networkin (TFK-verkosto) toimipisteisiin Washingtonissa, Pekingissä, Singaporessa ja Buenos Airesissa.

Lue lisää Team Finland Knowledge -verkostosta opetus- ja kulttuuriministeriön uutisesta:
Team Finland Knowledge -verkosto lisäämään suomalaisen osaamisen näkyvyyttä ja vauhdittamaan vientiä

Harjoittelu kestää kuusi kuukautta. Harjoittelijalle maksetaan apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Voit tarkistaa tarkat hakuajat webbisivuiltamme.

Harjoittelu sopii useiden eri alojen opiskelijoille ja opintoja pitää olla vähintään kahden vuoden ajalta. Tarkemmat vaatimukset esimerkiksi soveltuvan alan suhteen kerrotaan paikkakohtaisissa ilmoituksissa. Niistä selviää myös se, tarvitaanko harjoittelussa paikallisen kielen taitoa.

Hakijoilta odotamme seuraavia asioita:

 • kokemusta toimistotyöstä ja/tai asiakaspalvelutehtävistä
 • hyvät taidot MS Office -ohjelmien ja Internet-hakukoneiden käytöstä sekä sosiaalisesta mediasta
 • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin sekä suomen kielen taitoa
 • kiinnostusta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioihin sekä koulutusvientiin
 • kiinnostusta verkostoitumiseen

Eduksi laskemme:

 • kansainvälinen työ- ja opiskelukokemus
 • kokemus ko. alueelta.

Hakemusten perustella teemme esivalinnan, johon pääsee mukaan korkeintaan 10 hakijaa kokonaishakemusmäärästä riippuen. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin maan TFK-asiantuntijalle joka tekee lopullisen valinnan.

Harjoittelijan tehtäviä TFK-verkostossa:

 • osallistuminen koulutus- ja tiedeyhteistyön sekä osaamisviennin edistämiseen
 • osallistuminen julkisuusdiplomatia- ja maakuvatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • TF / TFK –työhön liittyvän sisällön tuottaminen edustuston viestintään ja sosiaaliseen mediaan
 • taustaselvitysten ja katsausten laatiminen kohdealueen koulutus- ja tiedemaailman ajankohtaisista asioista
 • avustaminen vierailujen ja delegaatioiden järjestelyissä
 • osallistuminen tilaisuuksiin, sekä niiden järjestelyihin ja niistä raportointiin

Lisätietoja

Jaana Mutanen
s-posti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi
puh. +358 29 533 8569