Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Finlandia Village, Sudbury, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finlandia Village, Sudbury, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 1.3. - 31.5.2017, 3 kk, (jaksolle valitaan 2 harjoittelijaa, joista toinen on fysioterapiaa opiskeleva)
Työtehtävät Harjoittelijan tehtävänä on erilaisten aktiviteettien järjestäminen hoitokodin asukkaille sekä fysioterapiaan liittyvät tehtävät. Tavoitteena on myös suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan liittyvän tiedon välittäminen asukkkaille. Valitut tulevat työskentelemään Hoivakodin ja Palveluosaston-toimipaikoissa.
Valintakriteerit

Gerontologiaa, sosiaalialaa, toiminta-, taide- tai musiikkiterapiaa sekä fysioterapiaa opiskelevat. Ei paikkoja sairaanhoitoa opiskeleville.

Tehtävään valittavalta edellytetään 1,5 - 2 vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä seniori- ja vanhustyöhön

Palkka CIMOn myöntämä apuraha, 1180 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Suomikoti avustaa asunnon hankinnassa, harjoittelija vastaa kustannuksista
Lisätietoja Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen ylläpitämä Finlandiakylä käsittää 90 senioriasuntoa, 46 palvelukotiasuntoa, 16 rivitaloa ja hoivakodin, jossa on 110 hoitopaikkaa. Hoivakodin asukkaista 16 on dementiapotilaita. Hoitohenkilökuntaan kuuluu mm. 26 hoitajaa. Työskentelykieli on suomi ja englanti.

Lisätietoja:www.findandiavillage.ca/

Hakijoiden esikarsinta tehdään CIMOssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään kuhunkin Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. CIMO maksaa harjoittelijalle apurahan. Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan lääkärintarkastuksen, noin 350 € itse.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen lausunto harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja.