Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Windhoek, Namibia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Windhoek, Namibia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.2.-31.7.2017

Työtehtävät

  • Avustaminen paikallisen yhteistyön määrärahan käytön suunnittelussa, hallinnoinnissa ja seurannassa.
  • Kaupallis-taloudelliseen ja instituutioiden väliseen yhteistyöhön osallistuminen.
  • Avustaminen suomalaisten kansalaisjärjestöhankkeiden seurannassa.
  • Avustaminen kulttuurisuhteiden edistämisessä.
  • Artikkeleiden kirjoittaminen edustuston ja ministeriön verkkosivuille..
  • Sosiaalisen median sisällön päivittäminen.
  • Tilaisuuksien järjestämiseen osallistuminen.
  • Muuhun suurlähetystön työhön osallistuminen tarvittaessa.

Valintakriteerit

Hakijan toivotaan olevan opintojen loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut. Sopiva opintotausta on esim. taloustieteet, valtiotieteet, kehitysmaatutkimus.

Tehtävä edellyttää suomen ja englannin kielen taitoa.

Word-, Excel-, PowerPoint- ja Outlook-ohjelmien käyttö.

Harjoittelijalta edellytetään sopeutumista kehitysmaaolosuhteisiin, joustavuutta, sopeutumista tiimityöskentelyyn sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Palkka

CIMOn apuraha 840 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Edustusto voi avustaa sopivan asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

-