Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Washington D.C., USA

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Washington D.C., USA, poliittinen tiimi

Harjoitteluaika

6 kk, ensisijaisesti huhtikuu-syyskuu 2017, vaihtoehtoisesta aloituksesta joko tammikuussa tai kesäkuussa 2017 voi keskustella
Ilmoita hakemuksessa sinulle sopiva tai sopivat harjoittelujaksot.

Työtehtävät

  • Suurlähetystön poliittisten virkamiesten avustaminen,
  • raportointi,
  • vierailuvalmisteluihin osallistuminen,
  • taustaselvitysten laatiminen ja
  • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

  • Valtiotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen, myös muiden koulutusalojen opiskelijat voivat tulla kyseeseen.
  • Kotimaisten kielten lisäksi tehtävä edellyttää erinomaista englannin kielen osaamista. Muu kielitaito on eduksi.
  • Edellytetään Windows -käyttöjärjestelmän ja Microsoft Office -sovellusten hallintaa.
  • Harjoittelija tulee toimimaan tiivistahtisessa työympäristössä, jossa häneltä vaaditaan tahdikkuutta, tarkkuutta, kykyä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan, erinomaista kirjallista ilmaisutaitoa, sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Hän tulee olemaan korkean raportointiprofiilin omaavan tiimin jäsen ja häneltä odotetaan vastuunkantokykyä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja hyvää harkintaa. Yhdysvaltain ja kansainvälisten suhteiden tuntemus katsotaan eduksi.

Palkka

CIMOn apuraha 1 010 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Voimme välittää edustustossa harjoittelunsa suorittaneiden opiskelijoiden vuokranantajien yhteystietoja (jos antavat tähän suostumuksensa), sekä suositella aiempien harjoittelijoiden käyttämiä opiskelija-asuntoloita.

Lisätietoja