Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen edustustot, Wien, Itävalta

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Wien

Harjoitteluaika

6 kk, 1.7. - 31.12.2019

Työtehtävät

Suomen EU –puheenjohtajuuskausi on 1.7. – 31.12.2019:

EU-puheenjohtajuuskausi edellyttää huolellisia etukäteisvalmisteluja, monipuolisia koordinaatiotehtäviä kauden aikana sekä raportointia. Wienin suurlähetystöllä on useita lisätehtäviä pj-kaudesta johtuen sekä bilateraalilla puolella (Suomi-Itävalta-suhteet), EU-sektoriasioiden seurannassa että monenvälisessä kansainvälisessä yhteistyössä kv. järjestöjen (mm. Etyj, YK:n alajärjestöt) koordinaatiovastuut ja Suomen edustaminen. EU:n puheenjohtajamaan rooli vaihtelee järjestö- ja maakohtaisesti ja osittain puheenjohtajamaalle tulee useita lisätehtäviä kaudelleen. Harjoittelijan tehtävät määräytyvät edustuston sen hetkisen tarpeen mukaisesti.

Suomen suurlähetystö etsii osaajaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden koordinaatiotehtäviin. Tehtäviin sisältyvät osallistuminen kokouksiin, oikea-aikainen kokouksista raportointi, osallistuminen kantojen valmisteluun, yhteydenpito Suomen vastuuviranomaisiin, koordinaatio ja yhteydenpito eri paikallisiin toimijoihin. Tehtävään kuuluu myös puheenjohtajuuskauteen liittyviä monipuolisia tapahtumajärjestelyjä.

Valintakriteerit


Opinnot
Ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava. (Esim. Yhteiskuntatieteet, oikeustieteet, kauppatieteet.)

Kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa. Vahva saksan kielen taito (sekä ymmärtäminen että tuottaminen) on eduksi. Yleiset neuvottelutaidot ja kyky luovaan ajatteluun englannin ja/tai saksan kielellä ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Muut osaamisvaatimukset
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös kokemusta monenvälisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Aiempi kokemus ulkoasianhallinnon tehtävistä lasketaan eduksi. Tehtävänhaltijalle lasketaan myös eduksi kyky omaksua nopeasti suuria ja teknisiä asiakokonaisuuksia, kokonaisuuksien hallinta sekä yleiset tietotekniset taidot ja some-taidot.

Muut ominaisuudet
Ulospäinsuuntautunut ja paineensietokyvyn omaava joustava moniosaaja. Hyvät tiimityötaidot.

Apuraha

Opetushallituksen apuraha 1 100 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Etsittävä itse. Edustusto voi auttaa etsinnässä.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö