Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen suurlähetystö, Tokio, Japani

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Tokio, Japani

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9.2019 – 28.2.2020

Työtehtävät

  • Japanin poliittista ja taloudellista kehitystä käsittelevien selvitysten laadinta, ml. opintotaustasta riippuen itsenäinen seuranta- ja raportointivastuu jostakin kokonaisuudesta
  • Osallistuminen erilaisiin edustuston ulkopuolisiin kokouksiin ja seminaareihin ja niistä raportointi
  • Osallistuminen Team Finland –yhteistyöhön ja edustuston yhteisen julkisuusdiplomatiaohjelman toteutukseen sekä muihin edustuston tehtäviin

Valintakriteerit

Opintotausta
Toiveena on ensisijaisesti taloustieteitä tai valtio- tai yhteiskuntatieteitä sekä mielellään myös Aasia–opintoja suorittanut, maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut harjoittelija.

Kielitaito
Vaatimuksena on hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Japanin kulttuurin ja japanin kielen tuntemus on eduksi.

Muu osaaminen
Normaalit tietojenkäsittelytaidot vaaditaan. Sujuvasta kynästä ja sosiaalisen median tuntemuksesta on hyötyä.

Muut ominaisuudet
Joustavuus, yhteistyökykyisyys ja ulospäin suuntautuneisuus ovat tarpeellisia ominaisuuksia.

Apuraha

1 350 e/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi välittää yhteystietoja asuntoihin, mutta varsinaisen asunnon hankkimisessa edustusto ei voi auttaa.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö