Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv, Israel

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Tel Aviv, israel

Harjoitteluaika

6 kk, joko 1.2. - 31.7.2017 tai 1.5. - 30.10.2017, ilmoita hakemuksessa, kumpi jaksoista sopii sinulle

Työtehtävät

  • Avustaminen tiedonhankinnassa ja raportoinnissa
  • Osallistumisen erilaisiin kokouksiin, briiffauksiin ja seminaareihin ja niistä raportoiminen
  • Avustaminen suurlähetystön järjestämien vienninedistämis-, kulttuuri- ja Suomi-promootiotapahtumien järjestämisessä. Julkisuusdiplomatia, maakuvatyö ja kulttuuri ovat keskeinen osa harjoittelijan tehtäviä erityisesti Suomi100-juhlavuoden myötä.
  • Suomi-informaation jakaminen ja vastaaminen suurlähetystöön tuleviin kyselyihin
  • Juttujen toimittaminen suurlähetystön verkkosivuille ja suurlähetystön facebook-sivun päivittäminen
  • Muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Valintakriteerit


Hakijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa. Opintotaustana yhteiskuntatieteet kuten esimerkiksi kansainvälinen politiikka, valtio-oppi tai viestintä. Myös muut alat voidaan huomioida, mikäli hakijan muu osaaminen ja kokemus antavat edellytykset tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Erinomainen suomen ja englannin taito sekä viestintätaidot - sekä suullinen että kirjallinen - näillä kielillä. Muut kielet kuten ruotsi, ranska, heprea tai arabia ovat eduksi.

Tehtävä vaatii Israelin ja palestiinalaisten väliseen rauhanprosessiin sekä Lähi-idän alueelliseen tilanteeseen liittyvien kysymysten perustuntemusta sekä perustietoja EU:n toiminnasta.

Maakuvatyöhön, Suomi-promootioon ja viestintään liittyvä osaaminen ja kokemus tapahtumien järjestämisestä ovat eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyvät perustaidot tietojenkäsittelyssä ja tiedonhaussa. Kokemus viestinnästä on eduksi.

Edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiutta omaksua uusia, laajoja asiakokonaisuuksia. Lähi-idän toimintaympäristössä tarpeen on myös kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, joustavuus ja paineensietokyky.

Palkka

CIMOn apuraha 1180 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Harjoittelijan tulee järjestää asumisensa itse, mutta edustusto voi neuvoa harjoittelijaa asunnon hankkimisessa.

Lisätietoja

-