Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Singapore, Singapore

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Singapore, Singapore

Harjoitteluaika

6 kk, 11.1.-10.7.2017

Työtehtävät

 • Singaporen ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja niistä raportointi,
 • erilaisten taustaselvitysten ja katsausten laatiminen, ml. Singaporen talouskatsaus,
 • viennin- ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät tehtävät,
 • osallistuminen sovittuihin EU-kokouksiin sekä paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämiin seminaareihin ja niistä raportoiminen,
 • Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien järjestelyihin osallistuminen osana maakuvatyötä,
 • sisällön tuottaminen edustuston verkkosivuille, Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin,
 • avustaminen vierailujen sekä kulttuuri- ja muiden tilaisuuksien järjestelyissä,
 • avustaminen tarvittaessa edustuston toimistotehtävissä ja asiakaspalvelussa sekä
 • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

 • Kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, oikeustiede ja valtiotieteet. Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija.
 • Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 • Asiatekstin tuottaminen sujuvasti ja nopeasti sekä monipuoliset atk-taidot.
 • Oma-aloitteisuus ja kyky työskennellä itsenäisesti, hyvät yhteistyötaidot, innostus edustaa Suomea vieraassa kulttuurissa.

Palkka

CIMOn apuraha 1180 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Harjoittelija hankkii itse asunnon esim. välittäjien kautta.

Lisätietoja

-