Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Riad, Saudi-Arabia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Riad, Saudi-Arabia

Harjoitteluaika

6 kk, tammi-kesäkuu 2018

Työtehtävät

Harjoittelijan toimenkuva on monipuolinen, tilannekohtaisesti määräytyvä ja tehtävän painopistealueet tulevat muodostumaan osittain myös valittavan harjoittelijan osaamisen perusteella.

Tehtävässä harjoittelija tulee avustamaan suurlähetystön virkamiehiä lähetystön raportoinnissa, vienninedistämistyössä sekä tapahtumien järjestämisessä. Harjoittelija tulee osallistumaan lähetystön viestintään, minkä lisäksi harjoittelijan tehtäviin kuuluvat myös itsenäiset selvitystyöt ja katsauksien laatiminen.

Valintakriteerit

Opinnot
Soveltuva opintotausta on yhteiskuntatieteet, kauppatieteet ja oikeustieteet, mutta muut opintosuunnat eivät ole poissuljettuja. Opintoja olisi hyvä olla takana ainakin 2-3 vuotta.

Kielitaito
Suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, myös arabiankielen osaamisesta on etua.

Muut osaamisvaatimukset
Hyvät ilmaisutaidot niin suullisesti kuin kirjallisesti ovat tärkeitä. Myös MS Office sekä sosiaalisen median kanavien hallinta.

Muut ominaisuudet
Palkattavalta harjoittelijalta odotamme sujuvan tekstintuottamiskyvyn lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista otetta työntekoon, hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta, kiinnostusta alueeseen ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Apuraha

OPH:n apuraha 1000 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustuston tontilla on käytettävissä yhden makuuhuoneen asunto, josta edustusto perii pientä nimellisvuokraa.

Lisätietoja

-