Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Pristina, Kosovo

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Pristina, Kosovo

Harjoitteluaika

6 kk, 9.1. tai 16.1.2017 alkaen

Työtehtävät

Suomella on käytössään Kosovossa kaikki ulkopoliittisen toiminnan instrumentit: perinteinen diplomatia ja sen ohella sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, kehitysyhteistyö sekä täysimääräiset kansalaispalvelut. Suurlähetystön tehtävinä on Suomen ja Kosovon kahdenvälisten suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, tiedottaminen Kosovon yhteiskunnallisesta tilanteesta ulkoasiainministeriölle ja muille suomalaisille viranomaisille, yhteydenpito suomalaisiin kriisinhallintatoimijoihin, kahdenvälisen kehitysyhteistyön koordinointi sekä kansalaispalveluiden tarjoaminen.

Harjoittelijan tehtävä keskittyy erityisesti poliittiseen ja kehityspoliittiseen raportointiin, tapahtumien ja vierailujen järjestämiseen sekä verkkotiedottamiseen, minkä lisäksi harjoittelija avustaa muussa suurlähetystön toiminnassa. Harjoittelija osallistuu myös kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja Kosovon viranomaisten järjestämiin tilaisuuksiin. Keväällä 2017 harjoittelijan tehtävissä korostuu Suomen satavuotisjuhlavuoteen liittyvien tapahtumien järjestäminen.

Harjoittelu Suomen suurlähetystössä Pristinassa antaa erinomaisen kuvan pienehkön suurlähetystön toiminnasta laajalla tehtäväkentällä sekä mahdollisuuden tutustua Kosovon ja laajemminkin Länsi-Balkanin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Aikaisemmat harjoittelijamme ovat olleet tyytyväisiä erityisesti tehtävien monipuolisuuteen.

Valintakriteerit

Parhaimmat valmiudet harjoittelun menestyksekkääseen suorittamiseen antavat esimerkiksi valtio- ja yhteiskuntatieteelliset, oikeustieteelliset, taloustieteelliset tai kieli- ja kulttuuriopinnot. Kosovoon tai Länsi-Balkaniin liittyvät opinnot katsotaan eduksi. Hakija voi olla joko opintojen loppuvaiheessa tai hiljattain valmistunut.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Albanian tai serbian taidot ovat eduksi. Tehtävä sisältää paljon kirjoittamista, joten sujuvista kirjallisista viestintävalmiuksista on hyötyä.

Perehtyneisyys Kosovon ja Länsi-Balkanin tilanteeseen ja kehityspoliittisiin kysymyksiin katsotaan eduksi.

Sopeutuminen suulähetystön monikulttuuriseen työympäristöön, hyvä organisointikyky, kyky työskennellä itsenäisesti, tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus ja valmius suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Palkka

CIMOn apuraha 840 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Suurlähetystö avustaa tarvittaessa asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

-