Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Pretoria, Etelä-Afrikka

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Pretoria, Etelä-Afrikka

Harjoitteluaika

6 kk, 1.1. - 30.6.2017

Työtehtävät

 • Etelä-Afrikan ja suurlähetystön sivuakkreditointimaiden Botswanan, Lesothon, Mauritiuksen politiikan ja talouden seuranta ja näistä raportointi
 • osallistuminen Etelä-Afrikan Team Finland – toimintaan
 • Avustaminen vierailuiden (EAT->Suomi->EAT) järjestelyihin ja näihin liittyvien taustojen laatimiseen
 • osallistuminen eri alojen seminaareihin, kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä näistä raportointi
 • avustaminen kulttuuriasioihin ja julkisuusdiplomatiaan liittyvissä tehtävissä, mm. Suomi 100 –hankkeiden toteuttaminen ja materiaalin tuottaminen edustuston sosiaalisen median kanaviin
 • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

 • Hakijan toivotaan olevan opintojensa lopputyövaiheessa: kv-politiikka, valtio-oppi, oikeustiede, taloustiede jne.
 • Hyvä suomen ja englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.
 • Hyvät tietotekniset taidot (Microsoft Office) sekä tiedonhakutaidot.
 • Kiinnostus ja perehtyneisyys eteläisen Afrikan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä sekä kansainvälistä politiikkaa kohtaan eduksi.
 • Oma-aloitteisuus, joustavuus ja organisointikyky.

Palkka

CIMOn apuraha 840 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto


Edustusto voi tarvittaessa avustaa asunnon etsimisessä.