Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Peking, Kiina

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Peking, Kiina

Harjoitteluaika

6 kk, 15.1. – 14.7.2018

Työtehtävät

  • Avustaminen suurlähetystön kaupallis-taloudellisen sektorin raportoinnissa, Kiinan talousasioiden seuraamisessa sekä materiaalin keräämisessä.
  • Osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin sekä niistä raportoiminen.
  • Osallistuminen erilaisten vierailujen valmisteluun ja toteuttamiseen.
  • Kiina-aiheisen uutisoinnin seuraaminen ennen kaikkea talousasioissa ja tiedonhaku Kiinaan liittyvistä aiheista sekä vastaaminen erilaisiin Kiinaa koskeviin tiedusteluihin.
  • Edustuston päällikön tai lähimmän esimiehen muut erikseen määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Talous- ja/tai kauppatieteiden, valtio- ja/tai yhteiskuntatieteiden, kansainvälisen politiikan tai oikeustieteiden opinnot. Itä-Aasian ja kiinan kielen opinnot katsotaan eduksi. Toivottu opintovaihe on maisteriopintojen suorittamisvaihe.

Kielitaito
Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, vahva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, kiinan kielen opinnot katsotaan eduksi. Harjoittelun aikana on oivallinen tilaisuus opiskella kiinan kieltä edustuston tukemana.

Muut osaamisvaatimukset
Hyvälaatuisen asiatekstin tuottaminen sujuvasti ja nopeasti, hyvät suulliset esiintymistaidot ml. esitelmien pitäminen englannin kielellä ja hyvät ATK-taidot.

Muut ominaisuudet
Hyvät sosiaaliset taidot, kyky sopeutua monikulttuuriseen työyhteisöön, kyky työskennellä nopeatahtisessa ja vaihtelevassa ympäristössä, aikaisempi Kiina-kokemus katsotaan eduksi.

Apuraha

OPH:n apuraha 1200 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustustolta saa vinkkejä asunnon hakuun, mutta asunnon hankinta on harjoittelijan omalla vastuulla.