Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen pysyvä Unesco-edustusto, Pariisi, Ranska

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pysyvä Unesco-edustusto, Pariisi

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9.2019 - 29.2.2020

Työtehtävät

  • Osallistuminen Suomen pysyvän Unesco-edustuston (Pariisi) päivittäiseen työhön, osallistuminen Unescossa järjestettäviin kokouksiin ja niistä raportointi.
  • Seurantaan kuuluvat lisäksi pohjoismaisen ryhmän, EU-ryhmän ja läntisen vaaliryhmän kokoukset sekä Unescon sihteeristön tiedotustilaisuudet.
  • Taustamuistioiden laatiminen.
  • Avustaminen valtuuskuntien vierailujärjestelyissä, artikkelien laatiminen edustuston nettisivuille ja
  • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Yhteiskuntatieteet, valtiotieteet, oikeustiede, humanistiset tieteet, kauppatiede. Opintojen loppuvaihe.

Kielitaito

  • Sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen ilmaisu,
  • toisen kotimaisen kielen taito,
  • hyvä englannin ja
  • vähintään tyydyttävä ranskan kielen taito.
  • Muu kielitaito on eduksi.

Muut vaatimukset
Perusosaajan IT-taidot.

Palkka

CIMOn apuraha 1 100 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi antaa yhteystietoja harjoittelijoille vuokravälityksiin.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö