Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö Ottawa, Kanada

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Ottawa, Kanada

Harjoitteluaika

6 kk, alkaen alkuvuodesta 2017

Työtehtävät

 • Avustaminen suurlähetystön poliittisessa, taloudellisessa, kaupallisessa ja kulttuurisessa raportoinnissa sekä yhteydenpidossa asemamaan viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin.
 • Osallistuminen EU:n ja Pohjoismaiden kokouksiin sekä Ottawassa järjestettäviin seminaareihin ja konferensseihin ja niistä raportoiminen
 • Raporttiluonnosten, mediakatsausten, lehdistötiedotteiden ja lehdistöä varten tehtävien informaatiopakettien laatiminen.
 • Edustuston omien internetsivujen sekä Facebook-sivujen päivittäminen sekä mahdolliset muut sosiaaliseen mediaan liittyvät tehtävät
 • Artikkeleiden kirjoittaminen
 • Julkisuusdiplomatiahankkeiden ja Suomi 2017 -juhlavuoden hankkeiden valmisteluun osallistuminen
 • Avustaminen erilaisissa vierailuvalmisteluissa sekä
 • muut edustuston päällikön erikseen määräämät työtehtävät

Valintakriteerit

Opinnot:

 • yhteiskunta-, valtio- tai oikeustieteellinen
 • Muita huomioitavia opintotaustoja voivat olla myös kauppatieteen, tiedotusopin, viestinnän, journalistiikan, kulttuurialan tai historian opinnot.
 • Hakijalla voi olla myös muiden alojen opintoja.

Tehtävä edellyttää hyvää kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi.

Edellytetään Windows –käyttöjärjestelmän ja Microsoft Office –sovellusten (Word, Excel, Power Point) hallintaa. NetCommunityn tai muun internetsivujen päivittämiseen käytettävän ohjelmiston sekä Facebookin, Twitterin ja yleisesti sosiaalisen median hallinta katsotaan eduksi.

Arvostetaan kansainvälistä kokemusta sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja hyvä organisointikyky on tehtävässä tarpeen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä ihmissuhde- ja verkostoitumistaitoja sekä valmiutta omatoimiseen ja aktiiviseen työskentelyyn.

Palkka

CIMOn apuraha 1180 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Edustusto voi antaa esim. nettiosoitteita, joista asuntoa voi etsiä.

Lisätietoja

-